nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2017 BioForum verliest een deel van zijn subsidies

BioForum, de koepel voor de biolandbouw in Vlaanderen, zal het vanaf volgend jaar met minder overheidsmiddelen moeten stellen. Dat laat de organisatie zelf weten via zijn website en wordt ook bevestigd door landbouwminister Joke Schauvliege, die erop wijst dat ze in 2018 meer investeert in biolandbouw en dat BioForum op het vlak van communicatie en bewustmaking vaak dubbel werk levert met VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. “De minister ontmantelt BioForum”, reageert Groen-parlementslid Bart Caron. 

BioForum Vlaanderen is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. De organisatie biedt onder meer advies en ondersteuning aan biolandbouwers. Ze treedt op als belangenbehartiger voor de biosector en ze probeert ook het brede publiek warm te maken voor bioproducten. Vorige week meldde de organisatie zelf via haar website dat ze vernomen had dat de subsidie vanaf 2018 “aanzienlijk zou verminderen”. “BioForum Vlaanderen blijft subsidies ontvangen voor informatie, advies, vorming en ondersteuning van de biologische bedrijven en voor ketenontwikkeling”, zo klinkt het. “We zullen niet meer gesubsidieerd worden voor beleidswerk, perswerking, communicatie naar de consument, biocampagne, ondersteuning van bedrijven in hun communicatie naar de consument en voor onze overheadkosten.”

Volgens Groen-parlementslid Bart Caron snoeit minister van Landbouw Joke Schauvliege in de ondersteuning en in het takenpakket van BioForum. Zo zouden volgens Caron de subsidies teruggeschroefd worden van 650.000 euro nu tot 360.000 in 2018. Die ondersteuning zal vanaf 2018 ook enkel dienen voor bedrijfsgerichte ondersteuning. BioForum Vlaanderen krijgt dus geen middelen meer om op te treden als spreekbuis van de sector of om de consument te overtuigen van de voordelen van bio. “Zo wordt de luis in de pels van het klassieke landbouwbeleid doodgeknepen”, aldus Caron.

Volgens Caron staat de ingreep haaks op de bewering van de minister dat ze een hart heeft voor de biosector. “In dat geval zou ze meer doen dan koudweg aan BioForum meedelen dat de subsidies drastisch worden afgebouwd”, zo haalt Caron uit. “Zij zou BioForum behandelen met de zorg die een jonge, kleine en kwetsbare sector verdient en hen begeleiden richting alternatieve financieringsmiddelen. Zij zou er voor zorgen dat de expertise die BioForum in huis heeft niet verloren gaat door naakte ontslagen.”

Minister Schauvliege countert de kritiek van Caron. Volgens haar zal er in 2018 meer geïnvesteerd worden in biolandbouw dan in 2017. “De subsidies gaan voortaan meer naar concrete projecten ten voordele van de biolandbouwer en minder naar administratieve structuren en overhead-onkosten”, klinkt het. Bovendien doet BioForum Vlaanderen volgens de minister op het vlak van bewustmaking en communicatie vaak dubbel werk me het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “De overheid betaalt dan twee keer voor dezelfde opdracht.”

BioForum zelf laat weten dat 2018 een “overgangsjaar” wordt. “Daarin zullen we uitzonderlijk toch nog steun ontvangen om het laatste jaar van onze 3-jarige biocampagne en onze consumentencommunicatie (www.biomijnnatuur.be) te verzorgen. De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om de middelen die BioForum Vlaanderen verliest, blijvend te investeren in de biosector in het kader van het volgend strategisch plan bio. De verdeling van de middelen is momenteel nog niet gekend. Voor BioForum Vlaanderen is dit een zeer ernstige ingreep, die geleid heeft tot drie onmiddellijke ontslagen, waarvan twee met een zeer lange opzegtermijn.” 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via