nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.11.2017 Biogassector kan groen alternatief voor aardgas leveren

Nu Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werkt aan een breed gedragen energiepact dat als leidraad moet dienen voor de ontwikkeling van een koolstofarm energiesysteem in Vlaanderen, wil Biogas-E de bijdrage van biogasinstallaties aan deze energietransitie onder de aandacht brengen. In 2016 was de biogassector goed voor ruim tien procent van de groene stroom in Vlaanderen. Tijdens haar vijfde Vergistingsforum op 14 december wil de organisatie onder meer de focus leggen op biomethaan, het groene alternatief voor aardgas.

In 2016 leverde de biogassector in Vlaanderen 777 GWh groene stroom of ruim tien procent van de groene stroom in Vlaanderen, goed voor de elektriciteitsvoorziening van 224.000 gezinnen. Daarnaast produceerde de sector in 2016 1.019 GWh groene warmte. Dit is maar liefst 11 procent van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in 2020. “Biogasinstallaties bewijzen bovendien hun belang in het behouden van netstabiliteit en leverzekerheid door het aanbieden van flexibele energieproductie”, klinkt het. “Zo kunnen ze bijvoorbeeld meer produceren tijdens de avondpiek en de productie verminderen wanneer er op zonnige of winderige dagen voldoende elektriciteit aanwezig is. Deze eigenschap is uniek wanneer we ze vergelijken met andere bronnen van hernieuwbare energie.”

Volgens Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen, kan biogas niet enkel gebruikt worden voor de productie van groene stroom en warmte, maar kan het via opwerking tot biomethaan ook dienen als groen equivalent voor aardgas. Het geproduceerde biomethaan kan rechtstreeks geïnjecteerd worden in het aardgasnet of gebruikt worden als transportbrandstof. “Zo kunnen bedrijven en particulieren, naast groene stroom, ook groen gas afnemen. Het ontwikkelen van een registratiesysteem voor biomethaan is een eerste stap naar de vermarkting ervan in Vlaanderen”, stelt Biogas-E dat erop wijst dat er al in verschillende Europese landen zo’n systeem in werking is.

Al deze aspecten van biogas komen uitgebreid aan bod tijdens het vijfde Vlaams Vergistingsforum van Biogas-E dat doorgaat op donderdag 14 december in Sint-Katelijne-Waver. Daarnaast is er aandacht voor het correct onderhouden van kleinschalige biogasinstallaties, de zogenaamde pocketvergisters. Er komen ook enkele projecten aan bod die inzetten op digestaatbehandeling en nutriëntenrecuperatie en op een praktijkforum komen een aantal bedrijven hun innovatieve technologieën met betrekking tot de biogassector toelichten.

Meer informatie: Programma 5de Vlaamse Vergistingsforum 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via