nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2018 Biologische rundveestapel groeit spectaculair

De biolandbouw in Vlaanderen heeft een prima jaar achter de rug, dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de biologische landbouw. Zowel het aantal bedrijven als het areaal is in 2017 duidelijk toegenomen. De sterkste groei is vast te stellen in de dierlijke sector waar de rundveestapel steeg met 68 procent. Ook de bioconsumptie zit in stijgende lijn. In Vlaanderen stegen de totale bestedingen aan bioproducten in 2017 tot 284 miljoen euro.

Eind 2017 besloeg het bioareaal – het totaal van biologisch en omschakelingsareaal - in Vlaanderen 7.367 hectare. Dat is 6 procent meer dan in 2016. Hiermee maakt het bioareaal ongeveer 1,2 procent uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. Net als in vorige jaren, steeg het aantal biologische landbouwbedrijven. In 2017 ging het aantal bedrijven van 430 naar 468 stuks. Een toename van bijna 9 procent. Bijna een derde van de biolandbouwbedrijven houdt vee, al dan niet in combinatie met plantaardige productie.

145 van de 468 Vlaamse biologische landbouwbedrijven houden een biologische veestapel, een toename van 12 procent. Net als in 2016 doet de stijging zich vooral voor in de melkveehouderij, waar in 2017 12 biologische melkveebedrijven volledig omschakelden naar biologische productie. Zij hadden al biologische percelen in 2016 en gingen in 2017 ook hun dieren biologisch houden. Het aantal biomelkkoeien verdubbelde zo ruimschoots ten opzichte van het voorgaande jaar en de totale biologische rundveestapel groeide in 2017 met 68 procent. De plotse toename van de biomelkplas zorgde bij Biomilk.be, de grootste Vlaamse coöperatie voor biomelk, wel even voor afzetproblemen. Daarnaast vertoonde ook de biologische varkensstapel een groei van 40 procent tegenover 2016.

Ook in Europa neemt de biologische rundveestapel toe. In 2016 steeg het aantal biorunderen met bijna acht procent, in Vlaanderen nam het aantal biologisch gehouden runderen in 2016 toe met 23 procent. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het aandeel van biologisch gekweekte dieren in de totale veestapel in de EU-28 ongeveer 4,5 procent bedraagt. In Vlaanderen daarentegen is amper een half procent van de rundveestapel biologisch.

Ten slotte zit ook de bioconsumptie in stijgende lijn. In Vlaanderen stegen de totale bestedingen aan bioproducten in 2017 tot 284 miljoen euro. De bestedingen aan biologische versproducten namen toe met 11 procent, tot 193 miljoen euro. Het grootste biokanaal blijft de klassieke supermarkt, maar de hard discount is de sterkste groeier.

Het volledige rapport vind je hier.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Biomilk

Volg VILT ook via