nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.06.2020 “Biologische zuivelmarkt ontsnapt aan corona”

BioForum ging in een marktstudie na wat de effecten van de coronacrisis waren in de internationale, biologische zuivelmarkt. “In België zagen we in de eerste weken van de crisis alvast een hoge groei in de verkoop van biologische producten”, klinkt het. “De verhoogde aankoopfrequentie werd ook behouden in de daaropvolgende weken.” Ook in andere Europese landen ontsnapt de biologische zuivelmarkt aan de negatieve gevolgen van de crisis, dit in tegenstelling tot gangbare zuivel.

De gevolgen van de coronacrisis zijn goed merkbaar in de landbouw– en voedingssector. Sommige voedingsmiddelen werden en worden massaal aangekocht, terwijl andere links blijven liggen. Door de verplichte sluiting van horeca en foodservices zijn ook hun toeleveranciers zwaar getroffen. Ook exportgerichte bedrijven hebben hun omzet sterk zien dalen. Hoe zit dit in de zuivelsector en is het effect in andere Europese landen gelijkaardig? Met die vraag ging BioForum aan de slag.

“Het merendeel van de biologische zuivel in België is bestemd voor de detailhandel waardoor deze kon ontsnappen aan de negatieve gevolgen van de crisis, dit in tegenstelling tot gangbare zuivel”, klinkt het bij BioFourm. “We zagen ook dat lang houdbare producten zoals UHT-melk massaal werden aangekocht. Uit het net gepubliceerde biorapport wordt duidelijk dat biologische zuivel nog steeds in de lift zit en dit vooral voor yoghurt en kaas.”

Hoe zit het in andere Europese landen? “In Duitsland staat de conventionele melkmarkt zwaar onder druk aangezien slechts 35 procent van het melkvolume via de retail wordt verkocht”, besluit BioForum uit hun marktstudie. “Het ander aandeel gaat naar out of home catering en export. Er wordt dan ook verwacht dat hier een sterke daling in de melkprijs zal optreden. De biologische melkmarkt daarentegen blijft vrij stabiel, net als de biologische melkprijs. Dat het exportaandeel opmerkelijk kleiner is, is een belangrijke factor.” In tegenstelling tot de conventionele markt heeft geen van de Duitse zuivelfabrieken hun biologische melkleveranciers gevraagd de productie te verminderen.

Ook in Frankrijk lijkt de biologische melksector te ontsnappen aan de gevolgen van de huidige crisis. “Vooral omdat ze weinig vertegenwoordigd is in de out-of-home catering en export en sterk aanwezig in de retail”, verduidelijkt BioForum. “90 procent van de afzet bevindt zich in de huishoudelijke aankopen waardoor de vlucht naar de supermarkten tijdens de lockdown een positief effect hadden op deze markt.” Het aantal biologische melkveehouders en ook de hoeveelheid opgehaalde melk blijft ondertussen toenemen in Frankrijk. “De biologische melkprijs volgt zijn normale trend en ondervindt zo goed als geen effect van de crisis.”

Het effect van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is vergelijkbaar met dat in andere landen. “De conventionele markt is zwaar getroffen aangezien de toegenomen detailhandelsverkopen de daling van de activiteiten in horeca en foodservices slechts gedeeltelijk hebben kunnen compenseren”, aldus BioForum. “De biologische sector wordt door de detailhandel geleid. Sommige detailhandelaren hebben er tijdens de periode van paniekaankopen wel voor gekozen om hun assortiment te vereenvoudigen waardoor wel ook biologische producten getroffen werden. Britse melkveehouders werden gevraagd niet meer te produceren dan de contractueel vastgelegde melkhoeveelheden om zo overschotten te vermijden.”

“De coronacrisis heeft aangetoond dat de biologische markt minder volatiel is dan de conventionele markt”, besluit Sofie Vandewijngaarden van BioForum. “Deze markt vindt zijn afzetkanalen vooral in de retail en is minder exportgericht. Daarnaast is er ook een algemene stijging in de aankoop van biologische producten tijdens de crisis doordat er meer aandacht aan duurzaamheid en gezondheid wordt besteed. De vraag is of dit een tijdelijk of blijvend effect is. Dit zal immers ook mede bepaald worden door de koopkracht van de consument die mogelijk afneemt naar aanleiding van de crisis.”

Lees de volledige markstudie van BioForum hier.

Bron: BioForum

Volg VILT ook via