nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2018 Biomassaplein matcht vraag en aanbod van houtsnippers

In Houthalen-Helchteren is een ‘biomassaplein’ aangelegd, wat zoveel wil zeggen als een centraal verzamelplein voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer. Het zal worden uitgebaat als een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, die is opgericht in een samenwerking tussen de provincie Limburg, het Limburgs Klimaatbedrijf Nuhma, afvalverwerker Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen. Op het plein wordt de match gemaakt tussen aanbieders en afnemers van biomassa. In eerste instantie wordt ingezet op houtige biomassa, afkomstig van landschapselementen zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen die opnieuw in hakhoutbeheer genomen worden.

Limburg zorgt voor een primeur met het biomassaplein in Houthalen-Helchteren. De provincie heeft een rijk aanbod aan biomassa, maar de valorisatie staat nog in de kinderschoenen. In de toekomst zal het belang van hernieuwbare energie uit biomassa toenemen als (lokale) bron van warmte en energie. In de ons omringende landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is het reeds gemeengoed. Ook in Vlaanderen neemt de interesse toe en Limburg bijt zoals gezegd de spits af. Daar gebeuren al langer inspanningen om hakhoutbeheer opnieuw ingang te doen vinden. Het project 'Hagehelden' is een mooi voorbeeld van wat er op het terrein gebeurt om de nutsfunctie van oude landschapselementen in ere te herstellen.

Het biomassaplein dat in Houthalen-Helchteren wordt uitgebouwd, heeft de ambitie om een eerste Limburgs verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer. In eerste instantie zal er vooral aanbod zijn van houtsnippers want houtkanten in de Limburgse Kempen worden opnieuw in hakhoutbeheer genomen om het plein te bevoorraden. Bij hakhoutbeheer worden bomen laag op de stam afgezet. Een jong boompje groeit uit de wortels zodat de houtkant een noodzakelijke verjonging kent. Eeuwenlang werd deze vorm van lanndschapsbeheer in cycli van 10 à 15 jaar toegepast. Met moderne machines kan de draad weer opgepikt worden.

De initiatiefnemers, waaronder het Regionaal Landschap Lage Kempen, benadrukken dat dit goed nieuws is voor de biodiversiteit omdat meer variatie in het landschap gunstig is voor soorten als de geelgors. Ook het klimaat vaart er wel bij. De CO2 blijft deels in het wortelgestel zitten en de jonge uitschieters nemen snel weer CO2 op. Om het klimaatplaatje te doen kloppen, is het belangrijk dat het hout lokaal geoogst wordt, wat in de praktijk door landbouwers of sociale werkplaatsen zal gebeuren. Over de volledige levenscyclus van de brandstof berekend, veroorzaken houtsnippers uit lokale houtkanten negenmaal minder CO2 dan stookolie.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt reeds jaren aan het draagvlak voor een nieuw functioneel beheer van landschapselementen zoals houtkanten. Het lag bijvoorbeeld aan de basis van een pilootproject in Bocholt, waar een scholencampus verwarmd wordt met houtsnippers die door lokale landbouwers worden geoogst in gemeentelijke houtkanten. In deze video gaan twee leerlingen van de basisschool in Bocholt op zoek naar het hoe en waarom van het oogsten van houtkannten in hun gemeente.

Terug naar het biomassaplein, waarvoor de kennis en expertise van het Regionaal Landschap gekoppeld wordt aan die van Bionerga. Dat heeft als corebusiness de jaarlijkse verwerking van meer dan 270.000 ton huishoudelijk en organisch afval. De restwarmte van de verbrandingsoven van Bionerga komt goed van pas om de houtsnippers te drogen. Dat zal gebeuren in mobiele containers op het industrieterrein van Houthalen-Zuid. Per container gaan de houtsnippers naar klanten. De oogst van 15 kilometer houtkanten en 8 hectare restfracties uit bos- en natuurbeheer zouden in jaar 1 zo’n 100 containers houtsnippers (800 ton) moeten opleveren. Daarmee kan je drie verwarmingsketels van 250 kW bevoorraden. Vijf jaar later zouden al 16 ketels moeten kunnen draaien op 4.000 ton snippers uit 80 kilometer houtkanten en restfracties van 60 hectare natuurbeheer.

“De oprichting van het biomassaplein als innovatief ambassadeursproject wordt ondersteund door Interreg (project eco2eco) en de provincie Limburg”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het Regionaal Landschap Lage Kempen. “Als groene provincie nemen we hiermee het voortouw rond circulaire stromen van biomassa. Beheer van landschap hoeft geen ‘afval’ op te leveren, we waarderen deze stromen op tot grondstof gaande van houtsnippers, briketten tot materiaal- en speelhout.” De provincie investeert 650.000 euro in het biomassaplein.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Lage Kempen

Volg VILT ook via