nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.03.2019 BioMestconnector linkt vraag en aanbod biologische mest

In de biolandbouw vormt dierlijke mest de basisgrondstof om de bodem en de gewassen te voeden. Toch heeft de sector moeite met het matchen van vraag en aanbod. Daarom bedacht BioForum Vlaanderen de ‘BioMestconnector’, waarmee biologische veehouders hun mestaanbod publiek kenbaar kunnen maken zodat biologische akkerbouwers en tuinders hen eenvoudiger weten te vinden. Die laatsten zoeken nog vaak hun toevlucht tot andere organische meststoffen of tot dierlijke mest van gangbare (grondgebonden) landbouwbedrijven uit de buurt omdat transport over langere afstanden biologische mest minder interessant maakt.

Op een gemengd landbouwbedrijf kunnen de dierlijke en plantaardige productie elkaar versterken. Het vee wordt gevoederd met gewassen die de boer zelf teelt en de mest van de dieren keert terug naar de percelen om de bodem en de planten te voeden. Je hebt landbouwers die de twee niet combineren maar zich specialiseren. Dat hoeft een goede benutting van de dierlijke mest niet uit te sluiten. Een veehouder kan zijn mest dan afzetten op de percelen van een akkerbouwer of groenteboer, terwijl die ruwvoeder kan telen voor zijn collega.

In de wetenschap dat een bioboer de kringloop tracht te sluiten door organische meststoffen te gebruiken, hecht BioForum Vlaanderen veel belang aan een optimale aanwending van dierlijke mest op het land. Komt die mest niet van het eigen landbouwbedrijf, dan mag hij ook afkomstig zijn van andere biologische bedrijven. Sinds vorig jaar zijn biologische akkerbouwers en tuinders verplicht om bij gebruik van mest minimum 20 procent mest van biologische veebedrijven af te nemen. Ze mogen ook hun toevlucht nemen tot andere organische meststoffen (bv. compost).

Idealiter vindt alle dierlijke mest afkomstig van biologische veebedrijven afzet op biologische landbouwgrond en hoeft er ook geen gangbare mest aangevoerd te worden door bioboeren. Om de kringloop beter te sluiten, stimuleert BioForum Vlaanderen samenwerking via de ‘BioMestconnector’. Dit is een eenvoudige online tool om mestaanbod en -vraag beter op elkaar af te stemmen. Biologische veehouders delen mee welke mest (vast of vloeibaar, en van welke diersoort) zij in de aanbieding hebben. Plantaardige producenten kunnen dan snel en gericht op zoek gaan.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via