nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.02.2017 Biosector heeft huiswerk voor GLB na 2020 klaar

Waar moet het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naartoe na 2020? Binnen alle geledingen van de sector wordt daar al flink over nagedacht. Ook IFOAM, de Europese koepelorganisatie voor biolandbouw, komt nu met een toekomstvisie op de proppen, ondertekend door de Vlaamse biokoepel BioForum. Rode draad is de vaststelling dat de landbouw nog steeds onvoldoende antwoorden heeft kunnen formuleren op de verschillende maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. De verduurzaming van de sector moet de eerste prioriteit zijn. Opvallend voorstel is de afschaffing van de tweede pijler en de heroriëntatie van pijler 1 richting agro-ecologische oplossingen. 

IFOAM stelt in zijn visietekst dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) er in het verleden voor gezorgd heeft dat Europa voor een groot deel zelfvoorzienend is, maar dat het in zijn huidige vorm geen geschikt antwoord is op de duurzaamheidseisen van onze maatschappij. “Gewoon blijven voortdoen is geen optie: we slepen ons van crisis tot crisis, van boeren die niet rondkomen over voedselverspilling tot een onhoudbare druk op het milieu”, zo klinkt het. “En dan is er nog de impact van klimaatverandering.” De boodschap is duidelijk: de biosector wil na 2020 een GLB dat helemaal helemaal is afgestemd op duurzaamheid. De visie werd in briefvorm overgemaakt aan EU-commissaris Phil Hogan. Ook BioForum Vlaanderen ondertekende de brief.

Het huidige GLB blijkt onmondig tijdens economische en ecologische crisismomenten en dus wil IFOAM naar een omslag in het agrovoedingscomplex. “We moeten naar een landbouwproductie die samenwerkt met de natuur, vertrekt van gezonde bodems, planten en dieren en daardoor landbouwbedrijven veerkrachtiger maakt”, zo klinkt het. “Dat kan enkel als alle verborgen kosten van ons landbouwsysteem eindelijk ook weerspiegeld worden in de prijs die boeren krijgen voor hun producten. Een eenzijdige focus op inkomenssteun vinden we in deze context niet langer te verantwoorden.”

Hoe kan zo’n duurzaam GLB er uitzien? De titel van de visietekst zet de toon: “Publiek geld moet publieke goederen en diensten opleveren”. IFOAM laat drie concrete ballonnetjes op. Eerst en vooral moet er volgens de biosector een breed kader komen dat de maatschappelijke diensten die landbouwers leveren erkent, ook financieel. “Boeren worden vandaag al te veel gedwongen hun prijscompetitiviteit te maximaliseren, terwijl de publieke diensten die ze leveren – denk bijvoorbeeld aan inspanningen omtrent biodiversiteit, bodem, klimaat, dierenwelzijn en water – ondergewaardeerd blijven. Die diensten zijn nochtans cruciaal om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.” 

Ten tweede moet er bijkomende ondersteuning komen voor advies en voorlichting, ketenontwikkeling, investeringen in infrastructuur, innovatie, enzovoort. Ten derde is een structuur met maar één pijler en ook maar één begroting nodig, die zich volledig richt op de promotie van agro-ecologische oplossingen. Die omslag kan gefaseerd gebeuren. IFOAM stelt voor dat tegen 2021 50 procent van de bestaande eerste pijler en 10 procent van de tweede pijler overgeheveld wordt naar een betaalsysteem dat publieke diensten ondersteunt. Tegen 2034 moet 80 procent van die nieuwe en enige pijler besteed worden aan het leveren van publieke goederen, en 20 procent aan ondersteunende maatregelen.

Lees de volledige tekst hier

Bron: BioForum Vlaanderen / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via