nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 "Biotechnologie is niet waarden- en belangenvrij"

“Verzet tegen veldproeven met ggo’s is een aanklacht tegen de politieke keuze om publiek onderzoeksgeld zo te investeren dat de enige weg vooruit weldra wel biotechnologisch moet zijn door gebrek aan zaden, kennis, beleid, wetgeving en infrastructuur die alternatieve ontwikkelingspaden aanmoedigen.” Dat schrijven Barbara Van Dyck (University of Sussex) en Nina Holland (Corporate Europe Observatory) in een opiniestuk op MO*. Zij benadrukken dat de keuze om te investeren in veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen, net als het verzet daartegen, ingegeven zijn door wetenschappelijke inzichten én ideologische voorkeuren.

In het debat over innovatie in de landbouw klinkt de roep om meer macht voor de “stem van de wetenschap” in besluitvorming erg luid in bepaalde kringen. Onderzoekers en opiniemakers Barbara Van Dyck (University of Sussex) en Nina Holland (Corporate Europe Observatory) hebben daar bedenkingen bij omdat wetenschap en ideologie verstrengeld zijn. In dat verband verwijzen ze naar een lopende campagne waarmee een aantal biotechbedrijven en wetenschappelijke instituten vragen om de nieuwste generatie genetisch gemodificeerde organismen uit te sluiten van de bestaande regelgeving. Het Vlaams Instituut voor de Biotechnologie (VIB) maakt volgens Van Dyck en Holland actief deel uit van deze lobbycampagne rond de gentechniek CRISPR.

Dat wetenschap en ideologie niet los van elkaar staan, is volgens hen geen nieuws. “In het licht van controverses rond nieuwe technologie is het een goed idee om de nauwe verstrengeling van politiek, waarden, economie en wetenschap niet uit het oog te verliezen. Zeker in een context waarin innovatie (zonder verdere kwalificatie) en economische groei vaak als (bedenkelijke) maatstaven voor vooruitgang worden voorgesteld. Het hanteren van die maatstaven op zich houdt namelijk ideologische en politieke keuzes in. Laat ze samengaan met het geven van heel wat gewicht aan de stem van de wetenschap in besluitvorming en je krijgt het risico dat een oplossing bedacht met een bepaalde technologie meteen ook in alle opzichten “goed” is; of dat er zoiets bestaat als “de” wetenschap.”

Ze verwijzen naar de uitspraak van het Europees Hof omtrent CRISPR, naar de ter discussie staande veldproef met ggo-maïs in Wetteren en naar de waarschuwing in het prestigieuze tijdschrift Nature omtrent het optreden van onverwachte effecten bij CRISPR. Wat hen vooral stoort, is dat kritiek op de lobby voor deregulering van nieuwe ggo-technieken, die samengaat met de vraag naar het inzetten op andere types innovatie, als “anti-wetenschap” wordt bestempeld, en niet de moeite van het aanhoren waard. “Ook het bestaan van wetenschappelijk gefundeerde rapporten die publieke investeringen in agro-ecologisch onderzoek als prioritair zien, worden straal genegeerd. Vertegenwoordigers van boeren-, consumenten- of milieuorganisaties lijken al helemaal niet van tel. Iedereen moet meegaan in een nieuw en onwrikbaar geloof: de antwoorden op de grote vraagstukken van deze tijd móeten wel uit de technologierichting komen …”

Lees het volledige opiniestuk via MO*.

Bron: MO*

Beeld: VIB

Volg VILT ook via