nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.11.2017 Bioverordering door landbouwcommissie EU-Parlement

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt in met de nieuwe verordening voor de biolandbouw. Een grote meerderheid (29 voor, 11 tegen) vindt het compromis over de verordening, waarover jaren is onderhandeld tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement, acceptabel. Rapporteur Martin Häusling – lid van de groene fractie en zelf bioboer, zo merkt het vakblad Boerderij op – zegt dat de druk van het Europees Parlement ervoor heeft gezorgd dat de biologische verordening wordt gemoderniseerd.

Met 29 stemmen voor en 11 tegen keurde de landbouwcommissie van het Europees Parlement de nieuwe bioverordering met ruime meerderheid goed. Een belangrijk aspect daarbij is volgens rapporteur Martin Häusling van de groene fractie dat biolandbouw – inbegrepen glastuinbouw – grondgebonden blijft, en dat op termijn importproducten moeten voldoen aan de Europese voorwaarden in plaats van aan een 'gelijkwaardig lastenboek'. Daarnaast wordt de controle op bioproducten risicogebaseerd, waarbij elk bedrijf jaarlijks of tweejaarlijks zou worden onderworpen aan een doorlichting.

Een andere belangrijke maatregel om het vertrouwen van de consument in bio te handhaven: biologische producten kunnen volgens de nieuwe verordening afgewaardeerd worden als ze resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. “Biologische ondernemers hebben de plicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen op hun producten terechtkomen”, aldus Häusling. Bedrijven mogen daarnaast zowel een biologische als gangbare tak hebben, zolang die twee takken maar duidelijk gescheiden zijn.

Om het kleinschalige landbouwers makkelijker te maken in de stiel te stappen, wordt het vergunningsproces voor hen vereenvoudigd: volgens de nieuwe verordening kunnen zij samen een certificatieaanvraag doen. Het blijft verder nog tot 2035 mogelijk om niet-biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken, maar de nieuwe verordering wil wel dat de toelevering van en de toegang tot biologisch zaaigoed en biologisch opgekweekt jongvee verhoogt. De nieuwe verordening wordt in principe vanaf 2021 van kracht, maar moet nog goedgekeurd worden in de plenaire zitting van het Europees Parlement en door de lidstaten.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via