nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2019 Blauwtong in België: vaccins snel meer beschikbaar

Sinds 28 maart is heel België een beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8. Toen werd op een rundveebedrijf in Paliseul in de provincie Luxemburg een besmetting vastgesteld. Uit een monitoring bleek dat de besmetting zich al had verspreid naar andere runder- en ook schapenhouderijen. Het Voedselagentschap (FAVV) volgt de stand van zaken op de voet en meldt dat het vaccin tegen BTV-8 momenteel in beperkte hoeveelheden beschikbaar is op de Belgische markt, maar dat er op korte termijn grote hoeveelheden worden geleverd.

Vaccinatie tegen BTV-8 is momenteel nog vrijwillig, maar wordt wel aangemoedigd door de autoriteiten, die het belang van preventieve vaccinatie in de strijd tegen de ziekte benadrukken. De vaccins die gratis ter beschikking werden gesteld door het Sanitair Fonds zijn momenteel niet langer beschikbaar, maar de federale autoriteiten hebben het mogelijk gemaakt om vaccins tegen de serotypes 4 en 8 op de Belgische markt te brengen (mits registratie).

“Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) blijft contact houden met de houders van vergunningen voor het in de handel brengen van andere vaccins tegen BTV-8”, meldt het FAVV. “De mogelijkheid om diergeneesmiddelen op de Belgische markt te brengen, kan worden nagegaan in de databank voor vergunde geneesmiddelen. In deze databank kan je ook de bijsluiters van de producten terugvinden.“

Het vaccin is momenteel slechts beperkt beschikbaar op de Belgische markt, maar op korte termijn worden er grote hoeveelheden geleverd. “De dierenarts moet het vaccin aankopen via het klassieke distributiecircuit voor diergeneesmiddelen”, aldus het FAVV. “Indien de vaccins van het gewenste serotype effectief niet beschikbaar zijn, dan mag worden gebruikgemaakt van het cascadesysteem.”

Om dieren te mogen uitvoeren naar gebieden waar BTV-8 nog niet voorkomt, gelden er voorwaarden en is vaccinatie bijna altijd noodzakelijk. “In dat geval komen enkel conforme vaccinaties die werden uitgevoerd en gecertificeerd door de dierenarts in aanmerking voor de certificering”, benadrukt het FAVV, dat er aan toevoegt dat er geen specifieke voorwaarden gelden voor de uitvoer van dieren naar andere beperkingsgebieden binnen de EU.

“De uitvoer van slachtrunderen is toegelaten naar alle Nederlandse slachthuizen zonder vaccinatievoorwaarden, onder voorbehoud van een voorafgaande melding 48 uur vóór het vertrek”, stelt het FAVV voorts. “De uitvoer van jonge dieren die nog niet werden gevaccineerd, bijvoorbeeld nuchtere kalveren, naar landen of gebieden die vrij zijn van BTV-8, is momenteel niet mogelijk. Het FAVV stelt alles in het werk om deze uitvoer onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken door middel van akkoorden met de betrokken landen.”

Voor blauwtong serotype 4 blijft de door het FAVV ingestelde procedure ‘verhoogde waakzaamheid’ van toepassing. Met betrekking tot BTV-8 geeft het FAVV aan dat bedrijfsdierenartsen en veehouders samen de beste vaccinatiestrategie moeten bepalen, afhankelijk van de situatie. “Daarbij moeten ze in het achterhoofd houden dat BTV-4, het serotype dat momenteel al overal in Frankrijk te vinden is, bij wijzen van spreken morgen al in België kan zijn.”

De meeste types blauwtong geven hoofdzakelijk ziektetekens bij schapen. Het type 8 – dat nu in ons land is opgedoken en sinds 2006 rondwaart in Europa – veroorzaakt niet alleen ziektesymptomen bij schapen, maar ook bij runderen. “Het sterftepercentage bij runderen ligt gelukkig laag”, aldus Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen.

Meer informatie over blauwtong en de maatregelen die de federale autoriteiten hebben getroffen, zijn te vinden op de website van het FAVV.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via