nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.03.2019 Blauwtong ontdekt, België wordt één beperkingsgebied

In de provincie Luxemburg is een uitbraak van blauwtong serotype 8 ontdekt. Uit een winterscreening op een rundveebedrijf in Paliseul bleek dat een klein aantal dieren besmet was met de ziekte. Daarop organiseerde het Voedselagentschap (FAVV) een monitoring op alle runder- en schapenhouderijen in een straal van vijf kilometer rond het besmette bedrijf. “Daaruit is gebleken dat ook andere bedrijven besmet waren”, laat het FAVV weten. “Dit bevestigt dat de besmetting zich verspreid heeft en dat er sprake is van een uitbraak.” Vanaf 28 maart is ons land één groot beperkingsgebied. “Dit heeft als voordeel dat herkauwers nog steeds zonder specifieke blauwtong-voorwaarden binnen heel België verplaatst kunnen worden, zonder hinder voor de handel.”

Heel ons land wordt vanaf 28 maart beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8. Dit is het gevolg van meerdere uitbraken die bevestigd werden in de provincie Luxemburg. “De keuze om het hele grondgebied tot beperkingsgebied uit te roepen, zorgt ervoor dat er geen hinder is voor de binnenlandse handel”, aldus het FAVV. “Voor het intracommunautaire handelsverkeer gelden wel extra voorwaarden.”

Voor verplaatsingen naar Frankrijk, Cyprus, Zwitserland en delen van Duitsland gelden geen blauwtong-specifieke voorwaarden. “In deze landen is het virus al aanwezig”, laat het FAVV weten. “Om dieren te verhandelen naar gebieden waar de ziekte niet voorkomt, zijn er wel voorwaarden die gerespecteerd moeten worden.” Die voorwaarden zijn te vinden op de website van het FAVV. Ook de precieze zonering voor blauwtong serotype 8 (uitgezonderd België, de gegevens dateren van 1 maart 2019) is terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

De meeste types blauwtong geven hoofdzakelijk ziektetekens bij schapen. Het type 8 – dat nu in ons land is opgedoken en sinds 2006 rondwaart in Europa - veroorzaakt niet alleen ziektesymptomen bij schapen, maar ook bij runderen. “Vier tot 12 dagen na besmetting krijgt een schaap hoge koorts en de kop en de lippen zijn gezwollen”, aldus Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen. “Sommige schapen hebben pijnlijke klauwranden en manken. De schapen die de ziekte overleven, zijn na drie weken hersteld, maar het sterftepercentage (5 tot 20%) kan hoog oplopen. Bij runderen (en geiten) zijn de ziektesymptomen veel milder en niet altijd aanwezig”, laat DGZ weten. “Het sterftepercentage bij runderen ligt gelukkig laag.” Het FAVV raadt aan om herkauwers te vaccineren tegen de ziekte.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via