nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.05.2019 Blauwtonghaard verstoort handel met virusvrije landen

Het Voedselagentschap (FAVV) tracht met andere lidstaten bilaterale akkoorden af te sluiten om de handel in levende runderen te vergemakkelijken. Dat is nodig nu er blauwtongvirus serotype 8 is opgedoken in het zuiden van ons land. Met Nederland is zo’n akkoord reeds beklonken zodat de export van kalveren jonger dan 90 dagen na een gunstige test op blauwtong kan doorgaan onder de controle van het FAVV. Voor de handel met buurland Frankrijk gelden geen bijkomende voorwaarden omdat blauwtong daar reeds op grote schaal aanwezig is.

België verloor zijn statuut ‘vrij van blauwtong’ door een haard in de provincie Luxemburg. Daar werd het virus op een rundveebedrijf ontdekt, en vervolgens ook op vijf andere rundvee- en schapenbedrijven in de buurt. Sinds 28 maart staat het volledige Belgische grondgebied te boek als ‘beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8’. In buurland Frankrijk zorgt blauwtong al sinds midden 2018 voor grote schade: kalveren worden blind geboren, zijn niet levensvatbaar bij de geboorte of sterven in enkele dagen tijd. Daarom moedigen de autoriteiten in eigen land vaccinatie aan, maar de beschikbaarheid van het vaccin werd al gauw een probleem.

Voor de handel heeft de haard van blauwtong in het zuiden van ons land grote gevolgen. Naar lidstaten en regio's die vrij zijn van het blauwtongvirus mogen enkel door de dierenarts gevaccineerde dieren. Voor jonge kalveren is dit niet mogelijk zodat het Voedselagentschap een akkoord met Nederland sloot. Het verplaatsen naar Nederland van kalveren jonger dan 90 dagen, om een andere reden dan ze direct te slachten, is voortaan toegestaan mits de kalveren veilig testen op blauwtong en ze op het moment van de bloedname behandeld zijn met een insecticide. Loten kalveren die bestemd zijn voor Nederland en voldoen aan deze voorwaarden kan het FAVV certificeren. Het agentschap is nog in overleg met Italië, Spanje en Slovenië rond gelijkaardige bilaterale akkoorden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via