nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.11.2017 "Blijven werken aan verantwoord antibioticagebruik"

Naar aanleiding van de ‘Antibiotic Awareness Week’ roepen het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) en de federale overheid iedereen, ook de eigenaars van gezelschapsdieren, op om het geneesmiddelenverbruik te beperken. “Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren”, klinkt het. Belpork, de beheerder van het Certus-label voor varkensvlees, wijst op de inspanningen die varkenshouders leveren binnen het project AB Register. Sinds kort is dat ook toegankelijk voor pluimveehouders en vanaf 2018 zullen ook de melkveehouders toetreden.

AMCRA, het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzen nogmaals op hun inzet en op het concrete beleid dat ze samen voeren met betrekking tot de strijd tegen antibioticaresistentie. “We opteren daarbij voor een 'One Health'-benadering: wanneer bacteriën resistent worden voor antibiotica, dan vormt dit een probleem voor onze gezondheid, maar ook voor de gezondheid van dieren”, stellen ze. Later dit jaar wordt alvast een campagne gelanceerd naar de eigenaars van huisdieren om ook bij hen het bewustzijn rond antibioticagebruik aan te wakkeren.

In 2016 hebben de federale overheid, de farmaceutische industrie en de veevoederfabrikanten, de landbouworganisaties, de beheerders van lastenboeken en de dierenartsen- en dierengezondheidsorganisaties ingestemd om tegen 2020 tot een vermindering van het antibioticagebruik bij dieren te komen. In een convenant heeft de sector zich ook geëngageerd om een daling van het totale gebruik van antibiotica te realiseren. Voor de zogenaamde kritische antibiotica, ook gekend als antibiotica van de laatste kans, moet een reductie van 75 procent gerealiseerd worden. Het gebruik van gemedicineerde voeders op basis van antibiotica moet tegen het einde van 2017 gehalveerd zijn.

“De genomen initiatieven werpen vruchten af”, laat AMCRA weten. In vergelijking met 2011, het referentiejaar, bedroeg de cumulatieve daling van het totale gebruik van antibiotica bij dieren 20 procent en 56,1 procent voor de kritische antibiotica. “Het is belangrijk om op te merken dat de daling vastgesteld op het vlak van antibioticagebruik samenhangt met een daling van de antibioticaresistentie, wat het uiteindelijke doel is”, aldus het kenniscentrum.

Belpork, de beheerder van het Certus-label, laat naar aanleiding van de ‘Antibiotic Awareness Week’ weten dat het al sinds 2014 een belangrijke bijdrage levert aan de reductiedoelstellingen voor het veterinair antibioticagebruik in België. Dat gebeurt via het project AB Register. Bij alle varkensbedrijven die tijdens de eerste drie jaar onafgebroken aan AB Register deelnamen, werd een duidelijke daling van het antibioticagebruik vastgesteld. Zo maken de zogenaamde kritische antibiotica nog slechts 1,4 procent van alle behandeldagen uit, terwijl dat in 2014-2015 nog zeven procent was.

Sinds 2016 is elke Certus-varkenshouder waarvan het antibioticagebruik bij één of meerdere diercategorieën in de rode zone valt, verplicht om samen met zijn bedrijfsbegeleidende dierenarts een actieplan op te maken. “Daarin moeten beide partijen aangeven welke concrete acties zij zullen ondernemen om tot een verminderd en meer verantwoord antibioticagebruik te komen”, vertelt Laurien Van Heupen, projectverantwoordelijke van AB Register.

Sinds kort wil Belpork naar eigen zeggen nog een stap verder gaan via het bedrijfsgezondheidsplan. Dit omvat een beschrijving van de actuele situatie op het bedrijf op vlak van bioveiligheid, management, diergezondheid en -welzijn en somt de sterktes en de verbeterpunten van het bedrijf op. Een prototype van dit bedrijfsgezondheidsplan werd opgemaakt door Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en zal door Belpork verder uitgewerkt worden tot een praktisch bruikbare online tool. Een pilootgroep van varkenshouders zal met deze tool starten in de zomer van 2018.

Sinds Belpork en Belplume, de beheerder van het lastenboek voor pluimveehouders, in 2016 zijn gaan samenwerken, werd midden 2017 ook het AB Register voor pluimveehouders gelanceerd. Ook hier moeten Belplume-veehouders al hun verschafte antibiotica door de bedrijfsdierenarts laten registreren in het AB Register. Ook vanuit de melkveehouderij is er al lange tijd interesse in het project. In 2017 is de samenwerking tussen Belpork en IKM bestendigd en wellicht zal het AB Register ook vanaf het voorjaar van 2018 van start kunnen gaan voor melkveehouders. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via