nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.09.2018 Boer en consument zijn zelfkritisch inzake duurzaamheid

Iedereen wil graag duurzaam bezig zijn, maar volgens een marktonderzoek in opdracht van KBC is er nog een hele weg af te leggen. Bijna zes op tien Vlamingen vinden het eigen consumptiegedrag niet duurzaam. Landbouwers willen wel een duurzaam bedrijf, maar na een evaluatie omschrijft 30 tot 40 procent van hen het eigen bedrijf als niet duurzaam, vooral op economisch vlak. Binnen de drie pijlers van duurzaamheid leggen voedselproducenten en -consumenten andere prioriteiten. Consumenten hechten minder belang aan de economische pijler, terwijl landbouwers aangeven dat alles staat of valt met een economisch leefbaar bedrijf.

In opdracht van KBC consulteerde marktonderzoeksbureau Ipsos 1.341 Vlamingen, waaronder 200 land- en tuinbouwers. Zij mochten hun mening geven over duurzame landbouw. De benadering met drie pijlers – economisch, ecologisch en sociaal – vindt bijna iedereen een goede manier. Toch interpreteren landbouwers en consumenten duurzame voedselconsumptie een tikkeltje anders. En leggen ze andere prioriteiten binnen de drie pijlers van duurzaamheid. Waar de consument duurzame landbouw sterk associeert met de milieuprestaties, hebben landbouwers in de eerste plaats oog voor de economische leefbaarheid.

Opvallend, drie tot vier op de tien landbouwers vindt het eigen bedrijf niet duurzaam, vooral dan op economisch vlak. Meer dan de helft van de respondenten wil daar wat aan doen, maar vaak weet men niet hoe. Hulpmiddelen om de duurzaamheid van het eigen bedrijf te kunnen scoren, worden iets interessanter bevonden dan begeleiding. De consument is op zijn beurt zelfkritisch. Vooral jongeren vinden het eigen consumptiegedrag niet duurzaam.

Meer weten? FarmCafe vat de onderzoeksbevindingen samen.

Bron: FarmCafe

Beeld: Jelle Goossens i.o.v. Rikolto

Volg VILT ook via