nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2019 BoerBurgerBeweging zet lijnen van partijprogramma uit

Dat de Nederlandse land- en tuinbouwers bijzonder ontevreden zijn over het landbouwbeleid dat het land voert, blijkt niet alleen uit de duizenden tractoren die woensdag afzakten naar de politieke hoofdstad Den Haag. Het land krijgt ook een politieke partij die zich volledig zal focussen op het thema landbouw en voeding. Het partijprogramma van deze BoerBurgerBeweging krijgt nu ook stilaan vorm. De partij pleit onder meer voor een wet Recht op Landbouw, een strengere aanpak van dierenrechtenactivisten, correctere informatie over landbouw in schoolboeken en een beter verdienmodel voor de boeren.

Het ongenoegen bij de boeren in Nederland zit diep. Het gebrek aan maatschappelijke waardering en vooral de nieuwe stikstofregels van de overheid zorgen voor massale boerenprotesten in het land. Nadat Nederland op 1 oktober al een keer volledig werd platgelegd door tractoren die vanuit heel het land naar Den Haag reden, wordt er deze week een hele week geprotesteerd her en der in het land. Het orgelpunt van deze protestweek vond woensdag plaats toen zo’n 3.000 tractoren naar de politieke hoofdstad kwamen afgezakt. Dat zijn er zelfs opvallend meer dan de organisatoren van de protestmars hadden verwacht.

Op dezelfde dag dat Den Haag overspoeld werd met tractoren, stelde de BoerBurgerBeweging een eerste aanzet voor partijprogramma voor in Deventer. In 2021 wil de partij die in augustus werd opgericht, voor het eerst een paar zetels veroveren in de Tweede Kamer om zo een positief verhaal te brengen over voedselproductie in Nederland. Het initiatief komt van Caroline van der Plas die ook de oprichter is van het populaire sociale mediaplatform @BoerBurgerTweet. De partij wil zich naar eigen zeggen spiegelen aan de Nederlandse Partij voor de Dieren die erin geslaagd is om het dier en dierenwelzijn op de politieke agenda te zetten.

Als de BoerBurgerBeweging een aantal zetels weet in te nemen, dan wil het zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen dat het bestaansrecht van boeren beter moet waarborgen en boeren beter moet beschermen. “Zo’n wet kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane landbouwbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen landbouwers, alleen maar omdat ze de veehouderijsector weg willen hebben”, legt Caroline Van der Plas uit.

Deze wet ‘Recht op Landbouw’ moet volgens haar ook mogelijkheden bieden om dierenrechtenactivisten aan te pakken wanneer die zich schuldig maken aan stalinbraken, stalbezettingen, intimidatie, bedreiging van boeren of andere buitenwettelijke acties. “In Australië en Amerika bestaan al soortgelijke wetten. Nederland zal wat ons betreft het eerste land in Europa zijn die zo’n wet ook krijgt”, aldus de partij.

Een ander speerpunt van de nieuwe politieke partij is het onderwijs. “In heel wat schoolboeken en lespakketten staat foutieve of suggestieve informatie over de landbouwsector. Kinderen leren nu op school bijvoorbeeld nog dat er legbatterijen zijn in Nederland en dat er nog steeds kistkalveren zijn. Deze informatie klopt niet en moet uit de lesmaterialen verdwijnen”, klinkt het. Daarnaast wil de BoerBurgerBeweging ook dat er verplicht voedselonderwijs komt op scholen, met daarin boerderijeducatie als vast onderdeel. “We zijn ervan overtuigd dat als kinderen al vroeg leren wat de waarde van voedsel is, zij in hun latere leven ook meer waardering zullen krijgen voor het product en voor de mensen die het voedsel maken. Dit kan een positief effect hebben op de voedselkeuzes die zij maken.”

Daarnaast wil de nieuwe one-issue-partij zich inzetten om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de land- en tuinbouwers op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Een goed verdienmodel voor bovenwettelijke inspanningen is daarbij het doel. “Het kan niet dat boeren altijd moeten opdraaien voor alle kosten als er nieuwe wetten en regels komen. Burgers zijn best bereid om meer te betalen voor hun voedsel, maar vandaag krijgen zij daar geen enkele prikkel voor. Supermarkten verschuilen zich te gemakkelijk achter de consument die zogezegd niet meer wil betalen”, luidt het.

Daarom wil BoerBurgerBeweging zich actief inzetten om de inkoopmacht van de retailers te doorbreken om zo een gezonde bedrijfsvoering met een eerlijke prijs voor land- en tuinbouwers mogelijk te maken. Daarbij spiegelt de partij zich aan Duitsland. “Het Initiatieve Tierwohl heeft er daar voor gezorgd dat supermarkten mee betalen aan de extra maatregelen die boeren treffen voor meer dierenwelzijn, diergezondheid of milieumaatregelen. Wij zullen alles op alles zetten om een vergelijkbaar model in Nederland op te zetten. Vandaag praat iedereen over een eerlijke prijs, maar niemand pakt daadwerkelijk door”, aldus Caroline Van der Plas.

Begin 2020 wil BoerBurgerBeweging een lijst met kandidaten en een volledig verkiezingsprogramma presenteren. “Wat ons betreft is de verkiezingscampagne vandaag begonnen”, luidt het. De partij rekent erop dat zij minimaal twee zetels zal halen in de Tweede Kamer bij de volgende verkiezingen. “Een half miljoen mensen in Nederland is direct en indirect afhankelijk van de landbouwsector. Daar zit een groot kiezerspotentieel. Maar wij richten ons ook nadrukkelijk op de burgers uit de stad en op de miljoenen mensen die op het platteland wonen.”

BoerBurgerBeweging wijst erop dat er zonder boeren in Nederland op veel gebieden een probleem rijst: werkgelegenheid, economie, landschapsbeheer, natuurbeheer, leefbaarheid op het platteland en uiteraard de productie van goed, veilig, duurzaam, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel. “De recente boerenprotesten en de massale steun uit de maatschappij hebben ons gesterkt in de gedachte dat er voor een partij als BoerBurgerBeweging een plaats is in Den Haag”, besluit initiatiefneemster Van der Plas.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via