nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2018 Boerenbond: "Boeren kunnen niet meer doen met minder"

Boerenbond steunt het pleidooi van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om meer bij te dragen aan Europa dan de huidige bijdragen van één procent van het bruto nationaal inkomen (BNI). “Als we meer verwachten van Europa zonder het financieel te versterken, dan zal dat niet lukken”, zo drukte Juncker het uit. Volgens Boerenbond geldt hetzelfde voor de landbouw. “Onze boeren kunnen niet meer doen met minder”, zo stelt voorzitter Sonja De Becker.

Vandaag neemt de Europese begroting één procent van het binnenlands nationaal inkomen in beslag. “Als je weet dat het totale overheidsbeslag ongeveer 50 procent bedraagt, wordt de Europese miljardenbegroting in perspectief geplaatst”, zo luidt het. Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kost Europa de belastingbetaler slechts één kop koffie per dag. “Met dit zeer beperkte budget weet Europa heel wat meerwaarde te creëren. Daarenboven kijkt men bij heel wat nieuwe uitdagingen naar Europa, niet in het minst op het vlak van veiligheid, defensie en migratie”, stelt Boerenbond.

De voorzitter verwacht dan ook een bikkelharde discussie over het EU-budget. “Bij die oefening wordt gekeken naar de ‘oude’ Europese beleidsdomeinen, waaronder landbouw. Het is al te simplistisch om er van uit te gaan dat de extra middelen voor nieuwe uitdagingen gevonden kunnen worden door middelen van bestaande beleidsdomeinen te korten”, stelt ze. “Zeker niet omdat er meer dan ooit van de landbouwsector wordt verwacht om mee invulling te geven aan uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat, dierenwelzijn, enz., terwijl de voorbije jaren ook is duidelijk geworden dat de economische weerbaarheid van de sector versterkt moet worden.”

Volgens Sonja De Becker moet daarom gelden voor het landbouwbudget wat voor de Europese begroting in zijn totaliteit ook geldt: meer doen met minder is onrealistisch. “Wie snoeit in het budget, moet snoeien in de ambities. Onze boeren voelen het al geruime tijd, de hoogste kwaliteit bieden aan de laagste prijs is niet duurzaam, of het nu in de winkel is of via het Europese budget. Nog meer met nog minder is onhaalbaar.”

Boerenbond wijst erop dat voor 35 cent per dag het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de garantie kan bieden op voldoende, veilig, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, in een stabiele marktomgeving waarbinnen de boer ook zijn brood verdient. “De verdere verduurzaming van de Europese landbouwsector moet een gezamenlijke inspanning zijn van niet alleen de boer, maar ook van de burger en de consument”, aldus De Becker die in ledenblad Boer&Tuinder alvast waarschuwt voor een mogelijk warm voorjaar.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via