nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2019 Boerenbond boos over beslissing Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft het Vlaams Parlement teruggefloten over de versoepeling van de bouwregels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied die het in 2017 in voege had laten gaan. Boerenbond noemt de beslissing van het Grondwettelijk Hof “bijzonder frustrerend”. “Ondanks alle inspanningen dreigt hierdoor de vergunningsverlening voor zone-eigen agrarische activiteiten in deze gebieden opnieuw te worden bemoeilijkt”, zegt de landbouworganisatie.

Bij de herziening van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de zogenaamde Codextrein, werd een nieuwe bepaling ingevoerd. “Concreet werd in die nieuwe bepaling de afweging van de landschappelijke inpasbaarheid in het kader van vergunningsverlening opgenomen, net zoals het opleggen van maatregelen die landschapsintegratie kunnen bevorderen en een strenger criterium voor erfgoedlandschappen en cultuurhistorische landschappen”, verduidelijkt Boerenbond.

Dat was volgens de organisatie nodig omdat de afgelopen jaren de regels in verband met bouwen in landschappelijk waardevol gebied in de rechtspraak zeer strikt geïnterpreteerd werd. “Daardoor werd het bijna onmogelijk om er nog te bouwen. Door die nieuwe bepaling in te voeren, kon er komaf gemaakt worden met de in rechtspraak ontstane scheeftrekking. Ook kon de vergunningsverlening voor agrarische projecten in zone-eigen agrarisch gebied weer op gang worden getrokken”, klinkt het.

Maar deze nieuwe bepaling in de Codextrein was niet naar de zin van een handvol natuur- en milieuorganisaties. Onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming Vlaanderen, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse Milieukoepel trokken naar het Grondwettelijk Hof omdat deze nieuwe regels in strijd zijn met de Belgische grondwet. Daar krijgen ze nu gelijk. Volgens het Hof zijn ze onwettig omdat ze een te grote achteruitgang betekenen van het grondwettelijk recht op een gezond milieu.

Boerenbond noemt de vernietiging door het Grondwettelijk Hof onaanvaardbaar. “De vergunningsverlening voor agrarische projecten in landschappelijk waardevol agrarische gebieden dreigt opnieuw vast te komen zitten in lange en moeilijke procedures”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “We zullen daarom bij de nieuwe Vlaamse regering aandringen op een oplossing voor deze complexe problematiek. In het recente regeerakkoord staat immers dat de vereenvoudiging, de verbetering en het versnellen van vergunnings- en planningsprocedures prioritair zijn voor de nieuwe regering.”

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt reageren wel tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. “Open landbouwgebieden dreigden te worden volgebouwd”, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. Natuurpunt is blij dat het arrest “de verrommeling en betonnering van de waardevolle open ruimte een halt wil toeroepen. Dat is niet alleen positief voor natuur en landschap, ook landbouwers varen er uiteindelijk wel bij” zegt Laurie Braet van Natuurpunt. Beide organisaties raden de overheid aan om werk te maken van een beleid dat leegkomende boerderijen in landbouwgebruik houdt, in plaats van altijd maar nieuwe stallen te bouwen. “Nu worden die massaal ingenomen door tuincentra, bandencentrales of andere niet-landbouwactiviteiten. Daardoor gaat veel landbouwruimte verloren en stijgen de grondprijzen”, klinkt het.

Bron: Eigen verslaggeving/De Wereld Morgen

Volg VILT ook via