nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2017 Boerenbond en ABS nodigen Weyts uit voor bedrijfsbezoek

Naar aanleiding van de undercoverbeelden die Animal Rights op een pluimveebedrijf verzamelde en de daaropvolgende uitspraken van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts, hebben de Vlaamse landbouworganisaties de minister uitgenodigd voor een bezoek aan een pluimveebedrijf. “Van een topminister verwachten we dat hij met kennis van zaken spreekt en dat hij eerst bij zijn diensten nagaat over wat er geweten is, vooraleer hij grote woorden gebruikt die een mes in de rug zijn voor een hele beroepsgroep”, schrijft ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in een open brief.

Beide landbouworganisaties benadrukken dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn. Toch stellen ze zich vragen over de gang van zaken, want het pluimveebedrijf in Wingene waar Animal Rights de beelden kon schieten, was vorig jaar al onderworpen aan een controle door de dierenwelzijnsdiensten. Toen werden een aantal inbreuken op de dierenwelzijnsregels vastgesteld, maar tot een bijkomende inspectie leidde dat niet. “Dat is moeilijk te begrijpen”, zegt ABS. “Dit is wat je als plichtsbewuste landbouwer en bij uitbreiding als burger verwacht. Als landbouworganisatie gingen wij er alleszins van uit dat dit gebeurde.”

Zowel Boerenbond als ABS hebben het er moeilijk mee dat de hele sector afgerekend wordt op beelden die clandestien geschoten zijn. “We hebben er geen problemen mee dat de naleving van de wetgeving gehandhaafd wordt, dat is in het belang van de volledige sector, maar dit moet wel op een correcte en legale manier gebeuren”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in haar voorwoord in Boer&Tuinder. Vandamme noemt de manier van handelen van de dierenrechtenactivisten fundamenteel onjuist. “’s Nachts inbreken in stallen, de dieren die in rust zijn doelbewust opschrikken opdat je pittige beelden zou kunnen maken, is geen correcte handelswijze”, luidt het.

Dat ook bepaalde media (VTM volgde in het programma Cathérine de nachtelijke inbraak van Animal Rights bij het pluimveebedrijf, nvdr.) mee op de kar springen van de dierenrechtenorganisatie zonder hun eenzijdige aanpak in vraag te stellen, noemt ABS ethisch niet correct van de journalist. “Maar dat er op zo’n moment ook minder doordachte uitspraken volgen van onder meer minister Weyts die snel worden opgepikt door de sociale media, dat is een mes in de rug van een hele beroepsgroep”, stelt ABS. Boerenbond spreekt van “een kaakslag in het gezicht van elke veehouder die dag in, dag uit met zijn dieren begaan is en er alle mogelijke zorg voor draagt”.

Hendrik Vandamme zegt van een minister te verwachten dat hij spreekt met kennis van zaken en niet op basis van illegaal gedraaid en gemanipuleerd beeldmateriaal. “Het feit dat daags nadien blijkt dat volgens de inspectiedienst Dierenwelzijn er geen ernstige inbreuken zijn vastgesteld, bevestigt onze visie van de feiten”, stelt hij. “Door de voorbarige manier waarop omgegaan werd met het beeldmateriaal werden de acties van de activisten quasi gelegitimeerd en lijkt het alsof de activisten de rol van de inspectie dierenwelzijn zomaar kunnen overnemen. Dat maakt meteen de geloofwaardigheid van uw medewerkers en bij uitbreiding die van de 99, 9 procent wél correct werkende pluimveehouders met de grond gelijk”, stelt de open brief.

De uitspraken van minister Weyts hebben ook kwaad bloed gezet bij Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Eveneens in een open brief schrijft hij: “De minister schuift zijn verantwoordelijkheid inzake het controleren van het dierenwelzijn door naar dierenrechtenorganisaties en naar de consument. Wat mij nog kwader maakt, is dat Weyts stelt dat dit nu eenmaal het gezicht van de geïndustrialiseerde landbouw is. Van polarisatie gesproken.” Het voorstel om de dierenwelzijnsregels te verstrengen, vindt Vanderjeugd geen goed idee: In het Vlaams regeerakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over dierenwelzijn en nutsdieren in samenspraak met de betrokken sectoren. Afspraken gebaseerd op de Europese regels, die ervoor zorgen dat de norm rond dierenwelzijn reeds een hoge standaard kent. Meer dan ooit is een goede monitoring, opvolging en sanctionering van zij die het slecht menen aan de orde. Meer dan het eenzijdig verstrengen van de bestaande regels.”

Om te tonen dat de landbouwsector wel degelijk zijn verantwoordelijkheid neemt op vlak van dierenwelzijn, lanceren zowel ABS als Boerenbond een oproep naar minister Weyts om op een aantal bedrijven te komen kijken hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. “We nodigen ook de journaliste van dienst uit om, ditmaal niet undercover en gewoon overdag, te komen kijken hoe onze bedrijfsleiders op hun bedrijven zorg dragen voor hun dieren. De uitnodiging geldt trouwens ook voor Animal Rights”, stelt Sonja De Becker. ABS wil van de gelegenheid ook gebruikmaken om na het bedrijfsbezoek met de minister dieper in te gaan op het aspect dierenwelzijn in de veehouderij en op de toekomstige werking van zijn inspectiediensten. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Volg VILT ook via