nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.06.2016 Boerenbond en ABS signaleren enorme schade aan gewassen

Naar aanleiding van de zondvloed die Vlaanderen de afgelopen 14 dagen trof, vragen de voorzitters van landbouworganisaties Boerenbond en ABS aan de Vlaamse regering om het noodweer zo snel mogelijk te erkennen als algemene ramp. “Bij de erkenning als ramp hebben we aan minister-president Geert Bourgeois ook gevraagd om de schadedossiers snel en efficiënt te behandelen”, zegt Sonja De Becker. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme vraagt ook dat afnemers van aardappelen en groenten begrip opbrengen wanneer landbouwers hun contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen.

Waar De Becker en Vandamme twee weken geleden nog vrij optimistisch waren over de algemene toestand van de gewassen tijdens een interview op PlattelandsTV, blijft van dat optimisme weinig meer overeind. “De overvloedige regen heeft alle belangrijke productieregio’s in Vlaanderen, maar ook in het buitenland getroffen”, schrijft de Boerenbondvoorzitter in haar voorwoord. “In Limburg, het Waasland, de Westhoek, midden West-Vlaanderen, grote delen van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is het huilen met de pet op. Velden en boerderijen overstroomden”, stelt Vandamme.

ABS merkt ook op dat er soms beleidsmatige keuzes worden gemaakt om sluizen op te zetten en afwateringspompen stil te leggen om zo huizen en dorpskernen te sparen. “We kunnen daar enigszins begrip voor opbrengen, voor zover die woongebieden niet in de laagst gelegen gebieden aangelegd werden, maar daardoor zijn de gevolgen voor onze sector natuurlijk alleen maar groter”, zegt Vandamme. “Akkerland dat overstroomde en waar het water 24 uur blijft staan, dat zijn en blijven probleempercelen. Ofwel zullen de gewassen wegrotten in de grond ofwel zullen de wortels verstikt blijven in de dichtgeslibde grond en zal er geen groei meer inzitten.”

De voorzitters vrezen ook de ontwikkeling van ziekten en plagen door de warme en vochtige weersomstandigheden. “De gewassen moeten dringend behandeld worden, maar heel wat velden zijn onberijdbaar. Daardoor zal nog extra schade ontstaan. Het is dus afwachten wat de uiteindelijke schadebalans wordt. Het is ook nog te vroeg om te voorspellen welke invloed dit zal hebben op de prijs van onze producten”, stelt De Becker.

Volgens Vandamme bestaat er een reëel risico dat aangegane contractuele verplichtingen in de aardappel- en groentesector niet nagekomen kunnen worden omwille van vernielde teelten of kwaliteitsverlies. “Wij roepen alle telers op om hun afnemers zonder uitstel op de hoogte te brengen van de toestand van de getroffen percelen. Neem alvast zoveel mogelijk foto’s en vraag de gemeentelijke schattingscommissie om de schade te komen vaststellen. Verwittig ook je verzekeringsagent. We rekenen alvast op een grote portie gezond verstand bij de afnemers en we gaan er dan ook vanuit dat deze situatie als uitzonderlijk en als overmacht zal beschouwd worden wanneer het contract niet kan voldaan worden.”

De Becker en Vandamme doen ook een oproep naar de Vlaamse regering om snel alle nodige informatie te verzamelen om op korter termijn een beslissing te nemen over de erkenning als algemene ramp. Na erkenning kunnen de schadedossiers dan ingediend worden. “Intussen moeten de getroffen gemeenten zo spoedig mogelijk hun aanvraag tot ‘erkenning algemene ramp’ indienen en de schattingscommissies de opdracht geven om de nodige vaststellingen te doen. Dit is ook relevant voor het fiscaal dossier”, klinkt het.

Bron: Boer&Tuinder/Drietand

Volg VILT ook via