nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.07.2020 Boerenbond ijvert voor extra coronamaatregelen

Met een stijgende nood aan werkzaamheden met seizoenarbeiders in de fruit-, groente- en sierteelt in Vlaanderen, dringt Boerenbond aan op de invoering van een aantal preventiemaatregelen tegen corona op de land- en tuinbouwbedrijven. “We vragen de Nationale Veiligheidsraad om een aantal maatregelen te bekrachtigen”, klinkt het. “Onder andere het testen van seizoenswerknemers uit de oranje zones en goede werkafspraken in verband met quarantaine.”

Landbouworganisatie Boerenbond heeft er samen met een aantal burgemeesters en de provinciale overheden voor gepleit dat er op de volgende Nationale Veiligheidsraad een aantal maatregelen bekrachtigd worden. “Dit gaat over het testen van seizoenwerknemers uit de oranje regio’s, de beschikbaarheid van voldoende testcapaciteit, het inzetten van de externe diensten voor bescherming en preventie, de beschikbaarheid van het testresultaat binnen de 24 uur en goede werkafspraken in verband met quarantaine”, aldus Boerenbond.

“Deze beslissingen zijn belangrijk met het oog op de volksgezondheid, de gezondheid van het seizoenpersoneel en opdat de oogst op een vlotte manier zou kunnen verlopen”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Eerder deze maand bereikte Boerenbond een akkoord met de vakbonden waardoor de werkgevers bij aankomst en ook periodiek een temperatuurmeting kunnen doen bij de seizoenwerknemers. Bedrijven kunnen ook een aantal checklijsten in verschillende talen gebruiken.

Boerenbond vraagt nu dat voor seizoenwerknemers die uit een oranje gebied komen (bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije) bij aankomst in België onmiddellijk een Covid-19-test zou kunnen gebeuren. “Het is belangrijk dat het resultaat van deze test binnen de 24 uur beschikbaar is en dat de externe diensten voor preventie en bescherming hierbij ingeschakeld worden”, klinkt het. “Werknemers die uit groene regio’s (bv. Polen) komen kunnen onmiddellijk werken, maar ook hier is de temperatuurmeting en de goede opvolging van de fiches cruciaal.”

Wanneer bepaalde seizoenwerknemers symptomen vertonen van Covid-19 of wanneer sommigen positief testen, is het nodig een voldoende capaciteit voor quarantaine te hebben. “Indien het niet mogelijk is om die afzondering op de bedrijven zelf te voorzien, is het aangewezen om in dit verband op regionaal niveau tot goede afspraken te komen”, aldus Boerenbond. “We roepen onze leden in de verschillende sectoren op om de checklijsten goed toe te passen en de temperatuurmetingen op het bedrijf periodiek te doen.”

Luc Borgugnons is fruitteler in Kersbeek en voorzitter van de sectorvakgroep Fruit. “Van bij de start van de coronaperiode hebben we ervoor gezorgd dat zowel de fruittelers als de werknemers gezond kunnen blijven”, reageert hij. Samen met Boerenbond werd er een preventief draaiboek opgesteld. “Affiches in zes talen moeten iedereen duidelijk maken wat de regels rond Covid-19 zijn”, vertelt Luc. “We werken zo veel mogelijk in bubbels van mensen die samen werken, samen douchen en samen eten. Dat vergt soms wel wat extra investering wat betreft infrastructuur, maar de telers weten ook dat er best geen coronabesmetting opduikt. De perenpluk mag maximaal drie weken duren. Als je personeel dan twee weken in quarantaine moet, zit je met de handen in het haar.”

Als er een werknemer positief test zou testen, heeft Luc een oplossing klaar. “Boerenbond heeft een huurakkoord met een containerbedrijf”, legt hij uit. “Als iemand positief test, zal die persoon en de andere mensen in de bubbel in quarantaine kunnen geplaatst worden in zo'n container. Op die manier kan je snel en lokaal ingrijpen. Maar laat ons hopen dat alles veilig verloopt zonder incidenten.”

Bron: Eigen verslaggeving / Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via