nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.01.2019 Boerenbond lanceert opvolger van Tiber op Agriflanders

Van donderdag tot zondag vindt in Gent Agriflanders plaats, de landbouwbeurs met focus op veehouderij. Beursorganisator Boerenbond is vanzelfsprekend prominent aanwezig. Landbouwers die de stand van hun belangenorganisatie bezoeken, kunnen er de nieuwe financiële managementtool uittesten. De bedrijfseconomische boekhouding Tiber was een begrip, maar geraakte stilaan verouderd. Focus is de nieuwe naam van het nieuwe instrument, en dat smeekt om een woordspeling. “De focus ligt voortaan nog meer op de cijfers”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, “want we willen onze bedrijfsleiders ondersteunen bij het verwerven van bedrijfseconomisch inzicht.” Wie wekelijks even achter zijn pc kruipt om facturen en andere data in te geven – in de mate dat ze niet automatisch gekoppeld zijn – krijgt een benchmark met collega's en andere feedback in ruil.

Van economische duurzaamheid in de landbouw maakte Sonja De Becker een prioriteit bij haar aanstelling als voorzitter van Boerenbond. Wie de werking van de organisatie volgt, heeft daar al resultaten van gezien zoals de projecten ‘Uitzicht door inzicht’ en ‘Slimmer boeren met cijfers’. Minder zichtbaar voor de buitenwereld is dat Boerenbond zijn leden een managementtool aanbiedt voor het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding. Tiber was het oude instrument dat jarenlang zowat 1.000 leden-landbouwers meer inzicht verschaft heeft in hun bedrijfsvoering, vooral financieel inzicht. In de sector ligt de klemtoon vaak op het technisch presteren – de opbrengst per hectare of het aantal biggen per zeug – en blijft op te veel bedrijven onderbelicht wat er aan de bieten of de biggen netto verdiend is.

Met ‘Focus’, de opvolger van Tiber, mikt Boerenbond hoger wat het aantal leden betreft die de tool gebruiken en wat de informatie betreft die de gebruikers eruit kunnen halen voor hun bedrijf. “Focus moet een dubbele behoefte beantwoorden”, zegt Sonja De Becker, “enerzijds de behoefte van de leden aan actuele, betrouwbare en bedrijfseigen cijfers waarop ze belangrijke beslissingen kunnen baseren en, anderzijds, de nood van Boerenbond aan correcte cijfers om te weten hoe het er voor staat op de land- en tuinbouwbedrijven. Dat is informatie die we behalve in het syndicaal werk ook gebruiken in de bedrijfsadvisering en opleiding van landbouwers.”

Twee jaar geleden gaf Boerenbond aan Cegeka de opdracht om met een opvolger voor Tiber te komen. Een nieuwe en veelzijdige webtool maken zonder de bedrijfshistoriek van de gebruikers van Tiber te verliezen, is een hele klus voor ICT’ers. Hun tijd kost behoorlijk veel geld zodat de investering van Boerenbond in Focus van de grootteorde van 1,5 miljoen euro is. De verwachtingen bij de landbouworganisatie zijn dan ook niet min. “Ze zijn drievoudig”, schetst de voorzitter: “We wensten een gebruiksvriendelijk web-based systeem dat continu feedback geeft aan de bedrijfsleider. In de toekomst willen we nog sterker inzetten op automatische uitwisseling met andere databanken. Ook moest het een modulair systeem worden waarbij de landbouwer zelf het niveau van detail bepaalt. Tiber vergde wat dat betreft van elke gebruiker evenveel energie.”

In de loop van 2019 zullen de eerste en vervolgens verbeterde versies van Focus online gaan. Tijdens Agriflanders kunnen bezoekers op de Boerenbond-stand via live demonstraties kennismaken met de nieuwe mogelijkheden. Een aantal stakeholders, zoals onderzoekers en ambtenaren, maakten in primeur kennis met de applicatie. Ze vernamen dat Boerenbond het voor de gebruikers saaie overtypen van gegevens tot een minimum wil beperken door maximaal koppelingen te realiseren met andere databases. Denk daarbij aan het E-loket, Fytoweb, Veeportaal en IVB voor de slachtgegevens. Op de vraag of de deur van het open-datasysteem aan de uitgang even wijd openstaat als aan de ingang geeft Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een duidelijk antwoord: “Alle data blijven eigendom van de landbouwer. Hij beheert ze en alleen hij beslist via een volmachtensysteem wie er toegang toe heeft.”

Herman Vets, stafmedewerker Bedrijfseconomie, en hoofdbestuurslid Guy Vandepoel gaven extra uitleg bij de nieuwe mogelijkheden. Zij vergeleken Focus qua ‘look and feel’ met het E-loket dat landbouwers gebruiken voor hun perceelaangifte en andere zakelijke communicatie met het Departement Landbouw en Visserij. Wie Tiber in het verleden hanteerde, zal de Focus-boekhoudtool snel gewend zijn. Gebruikers voor wie een bedrijfseconomische boekhouding volledig nieuw is, stellen met de hulp van een Boerenbond-consulent een bedrijfsdashboard op maat samen. “We activeren alleen de vee- of teeltmodules die de landbouwer nodig heeft. De gebruiker kiest zelf het detailniveau, met bijvoorbeeld aparte data voor wintertarwe en wintergerst of alleen voor de verzamelgroep wintergranen omdat deze teelt voor het bedrijf in kwestie niet zo belangrijk is.”

Alle veranderingen en verbeteringen aan de managementtool moeten er voor zorgen dat het aantal leden-landbouwers dat een bedrijfseconomische boekhouding bijhoudt geleidelijk toeneemt van 1.000 naar 2.500. Adviesbureau SBB zal Boerenbond daarbij helpen want cijfermatig inzicht in de bedrijfsvoering is onontbeerlijk. Vandaag lijken landbouwers zich daar alleen van bewust bij de echt grote bedrijfsbeslissingen zoals een overname of nieuwbouw. Gaat het over cijfers en centen, dan maken vele kleine beslissingen nochtans ook een groot verschil.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via