nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2017 Boerenbond: "Landbouwbudget blijft de grote onbekende"

De beleidsmededeling van Phil Hogan is het officiële startsein voor de discussie over de invulling van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, een beleid dat zo oud is als de Unie zelf. Aan de oorspronkelijke doelstelling – voedselzekerheid – zijn steeds meer laagjes toegevoegd. Naast de reeds gekende aandacht voor vergroening zet de Commissie nu ook in op de strijd tegen de klimaatverandering, de bio-economie, werkgelegenheid op het platteland en innovatie en ontwikkeling. Er valt Boerenbond nog iets op: “Het budgettair kader is de grote onbekende factor.” Voorzitter Sonja De Becker voelt de bui al hangen: “Het is niet aanvaardbaar dat landbouw steeds meer opdrachten toegeschoven krijgt met een steeds verder krimpend budget.”

Woensdag maakte Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zijn plannen bekend voor het landbouwbeleid in de periode na 2020. Boerenbond maakte snel een eerste evaluatie: “De Europese Commissie geeft met deze mededeling duidelijk aan dat ze de evoluerende uitdagingen op economisch, maatschappelijk en ecologisch gebied goed heeft begrepen. Of deze ambitieuze plannen kans op slagen hebben, is echter niet alleen afhankelijk van de verdere concrete uitwerking, maar ook en vooral van een duurzaam en stabiel budgettair kader voor het GLB. En dat is op dit ogenblik en zeker tot begin 2018 de grote onbekende factor.”

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker: “Voor ons is de verdere verduurzaming van de Europese landbouw een gezamenlijke verantwoordelijkheid die moet gedragen worden door zowel de boer, de burger als de consument.” De Commissie zegt daar verder werk van te willen maken, net zoals van administratieve vereenvoudiging, een beter risicomanagement en een meer resultaatgerichte aanpak op het vlak van de zorg voor het milieu.

Commissaris Hogan geeft de regio’s meer verantwoordelijkheid zodat zij het kader dat gemeenschappelijk uitgezet wordt beter passend voor hun landbouwsector kunnen invullen. Dat klinkt De Becker als muziek in de oren: “Dit is een uitgelezen kans want de Vlaamse land- en tuinbouw heeft een specifiek profiel dat samengaat met de sterk verstedelijkte en versnipperde context en dat zijn eigen uitdagingen meebrengt. Het is cruciaal dat Vlaanderen dit maatwerk ook tot op bedrijfsniveau door vertaalt, want de diversiteit binnen onze landbouw is groot en neemt nog toe. ‘Dé Vlaamse boer’ bestaat immers evenmin als ‘Dé Europese boer’.”

Uiteindelijk moet volgens de Europese Commissie de boer vanuit zijn eigen bedrijfsrealiteit de kans krijgen om de best passende maatregelen te nemen om zijn risico in te dekken, zijn verdienmodel vorm te geven en zijn verantwoordelijkheid op te nemen bij het invullen van de maatschappelijke verwachtingen. Dat is voor Boerenbond als landbouworganisatie “natuurlijk een positief signaal”. “Nu nog voldoende budget om dit waar te maken”, voegt de voorzitter er meteen aan toe.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via