nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.12.2016 "Boerenbond moet kompas uitzetten dat houvast biedt"

Helemaal in lijn met jaaroverzichten allerhande sluit ook Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker haar eerste volledige jaar als voorzitter af met een kerstinterview waarin ze terugblikt op 2016. Verwacht steeds het onverwachte, zo vat De Becker het voorbije jaar samen. In 2017 verwacht ze dat de sector onder meer een vette kluif zal hebben aan de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het flankerend beleid voor oranje PAS-bedrijven en de voorbereiding van het nieuwe Europese landbouwbeleid. En ook de opwarming van het klimaat wordt een rode draad.

In haar eindejaarsinterview maakt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker één ding duidelijk: doemdenken is niet aan haar besteed. En dus steekt ze van wal met een positieve boodschap: “We kunnen op een groot draagvlak rekenen bij burger en consument. Er is respect voor boer en tuinder, wat belangrijk is voor de politieke ondersteuning van onze syndicale standpunten. Het is ooit anders geweest. Op de bedrijven zelf is er veel druk, maar als puntje bij paaltje komt doet men zijn werk eigenlijk graag.”

In verschillende geteisterde sectoren vertonen de markten de laatste maanden tekenen van herstel. Hoe kan dat herstel geconsolideerd worden? “De discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat eindelijk de goede richting op”, aldus De Becker. “Men heeft ingezien dat het na de hervorming van het GLB met de introductie van de vergroening fout liep. Onze boodschap over de nood aan een meer economisch GLB is opgepikt. Al die goede intenties moeten nu concreet gemaakt worden en er moet voldoende budget voor uitgetrokken worden. Het nieuwe GLB wordt voor Boerenbond een speerpuntdossier in 2017.”

Vroeger sprak Boerenbond in naam van zowat de hele sector, vandaag spreken boeren met verschillende stemmen. “Maar we lopen nog steeds voorop wat kennis en opleiding in de sector betreft”, zo maakt De Becker zich sterk. “We doen dat vanuit onze eigen invalshoek, die beantwoordt aan de behoeftes van het terrein. Andere initiatieven kunnen voor ons inspirerend zijn, zelfs bevruchtend werken. Dat houdt ons in beweging. In belangrijke dossiers zullen we het voortouw blijven nemen, waarbij we al onze kennis inzetten. Kennis is de slagkracht van onze organisatie.”

2016 was voor De Becker een jaar met heel wat onverwachte wendingen. “Verwacht het onverwachte”, zo vat ze het samen. “Dat onverwachte leidt tot onzekerheid die tot op de boerderijen te voelen is. We moeten daarom de veerkracht verhogen zodat we er beter mee kunnen omgaan. We moeten een kompas uitzetten dat houvast biedt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel van de overheden, de schakels van de voedingsketen en de land- en tuinbouwbedrijven zelf. Het moet samen gebeuren.”

Voor 2017 verwacht De Becker onder meer de nodige activiteit rond de tussentijdse evaluatie van MAP 5. “We maken vooruitgang, maar niet vlug genoeg zoals ons opgedragen was”, erkent De Becker, die andermaal hamert op het belang van een gelijk speelveld. “Het is heel belangrijk dat de Vlaamse overheid niet aan ‘gold plating’ doet, wat betekent dat je bij de omzetting van Europese beslissingen verder gaat dan Europa strikt genomen vraagt.” De Becker denkt daarbij onder meer aan het dierenwelzijnsdossier.

Wat haar eigen accenten binnen de organisatie betreft, kiest De Becker ervoor om meer nadruk te leggen op bedrijfseconomie. Een opsomming van hoe ze dat in de praktijk wil brengen: “Het actieplan ‘Slimmer Boeren met Cijfers’ werd opgestart. Tegen midden 2018 zal ons nieuw bedrijfsboekhoudingspakket Tiber 2020 stapsgewijs uitgerold worden, waardoor bedrijven onmiddellijk bijgestuurd kunnen worden op basis van hun economische cijfers. Daarnaast is er de marktinfo die we via onze nieuwskanalen verspreiden, de werking van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, onze permanente vorming via het NCBL, onze consulenten, enzovoort.” 

Lees het integrale interview op Boerenbond.be.

Bron: Boerenbond.be

Volg VILT ook via