nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2020 Boerenbond noemt uitblijven EU-steun "stuitend"

Boerenbond zegt verbijsterd te zijn over het uitblijven van Europese steun voor de getroffen landbouwsector. “Wanneer in alle Europese landen de land- en tuinbouw getroffen is of getroffen zal worden door het coronavirus, volstaat het niet om zich te beperken tot bestaande middelen uit het gemeenschappelijk landbouwbudget. “Bijkomende Europese budgetten zijn noodzakelijk om deze crisis in de sector het hoofd te bieden”, stelt de landbouworganisatie in een persbericht.

De coronapandemie treft nagenoeg elke land- en tuinbouwsector in ons land. Vandaag zijn de sierteeltsector en de aardappelsector het zwaarst getroffen, maar ook andere sectoren beginnen een negatieve impact te voelen of zullen die in de komende weken of maanden voelen. Dringende maatregelen zijn volgens Boerenbond noodzakelijk om te voorkomen dat de land- en tuinbouwbedrijven kopje onder gaan.

Voorzitter Sonja De Becker vindt het dan ook stuitend dat de Europese Commissie zich vandaag verschuilt achter en beperkt tot ondersteuning vanuit de middelen die voorzien zijn in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Dat is onverstaanbaar en onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat we vandaag te maken hebben met een uitzonderlijke crisis. Om hier uit te raken zijn uitzonderlijke acties en buitengewone budgetten nodig op Europees niveau”, aldus De Becker.

Boerenbond riep naar eigen zeggen Europees Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski al eerder nadrukkelijk op om in het licht van de coronapandemie crisismaatregelen zoals interventie, steun door middel van private opslag en steun voor groen oogsten of niet oogsten tijdig te activeren om de zware negatieve effecten op de landbouwmarkten, nu en in de komende periode op te vangen. “Onze Europese collega’s ondersteunen deze vraag vanuit COPA net als de ministers van landbouw in de Raad en de Commissie landbouw in het Europees Parlement”, klinkt het.

Volgens Boerenbond heeft de Commissie de voorbije weken al te veel kansen verloren laten gaan om voorstellen om deze crisis het hoofd te bieden politiek af te toetsen. “Het is stuitend dat enig antwoord richting de landbouwsector vanuit Europa uitblijft. We verwachten doortastend optreden van de beheerder van de ééngemaakte Europese landbouwmarkt, geen ‘ieder lost het maar voor zichzelf op’ aanpak die de concurrentie ernstig dreigt te verstoren”, aldus Sonja De Becker.

Op woensdag kwam de landbouwcommissie van het Europees Parlement bij elkaar. Daar liet landbouwcommissaris Wojciechowski verstaan dat er geen extra geld komt voor landbouw om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hij wil dat de lidstaten ongebruikt geld uit de tweede pijler, bedoeld voor plattelandsontwikkeling, gebruiken om de land- en tuinbouw te ondersteunen. Volgens de commissaris is op deze manier zeker zes miljard euro beschikbaar voor de getroffen boeren.

Hij benadrukte dat de Europese landbouwbegroting is uitgeput. “De beschikbare fondsen zijn op. Er is ook geen geld voor interventiemaatregelen of private opslag. Het huidige landbouwbeleid is niet uitgerust om een crisis als deze op te vangen”, aldus Wojciechowski. Hij stelde wel dat de mogelijkheden voor overheidssteun aan de sierteeltsector of andere getroffen sectoren zijn verruimd.

Om de cash flow op landbouwbedrijven te verhogen, heeft de Commissie wel toegestemd met hogere voorschotten van de inkomenssteun die al vanaf midden oktober kunnen uitbetaald worden. Het gaat om percentages tussen 50 en 70 procent voor directe steun en tussen 75 tot 85 procent voor steun voor plattelandsontwikkeling. Een bijkomende flexibiliteit die wordt voorzien, is dat lidstaten de landbouwers al kunnen uitbetalen vooraleer alle controles op landbouwbedrijven zijn afgelopen. Bovendien wordt het aantal fysieke controlebezoeken beperkt in het licht van de coronamaatregelen. 

Bron: Eigen verslaggeving/Food & Agribusiness

Volg VILT ook via