nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2015 Boerenbond reikt persprijzen uit op Agriflanders

Naar goede gewoonte reikte Boerenbond ook dit jaar een persprijs uit aan twee studenten uit een land- of tuinbouwkundige opleiding. Om de prijs te winnen moesten de studenten hun eindverhandeling in een vlot leesbaar artikel gieten en dat illustreren met voldoende grafieken, zonder te vervallen in wetenschappelijk jargon. Bedoeling is om wetenschappelijk onderzoek ingang te laten vinden bij een breder publiek. Bij de bachelors kaapte Valerie Bayart de prijs weg met haar artikel “Valt robotmelken te combineren met weidegang?”. Bij de masters won Jonas Maes met zijn artikel “Immunocastraten of intacte beren behouden?”. Beide laureaten ontvingen 500 euro en zien hun artikel gepubliceerd in Management & Techniek. De uitreiking ging door op de landbouwbeurs Agriflanders.

Ieder jaar reikt Boerenbond twee persprijzen uit aan pas afgestudeerden van het hoger onderwijs die erin geslaagd zijn hun eindproef te vertalen naar een hapbaar artikel voor land- en tuinbouwers. Onder andere het vermijden van wetenschappelijk jargon en voldoende grafieken die de resultaten illustreren, zijn belangrijke criteria. De laureaten winnen hiermee elk 500 euro, en hun artikel wordt gepubliceerd in Management & Techniek. Met de prijs wil de organisatie stimuleren dat wetenschappelijk onderzoek toegankelijk wordt voor landbouwers, zodat innovaties zich sneller kunnen doorzetten in de praktijk, maar wil men ook het landbouwonderwijs een boost geven.

Bij de bachelors werd de persprijs weggekaapt door Valerie Bayart, studente Agro- en Biotechnologie aan de Hogeschool Gent. In de marge van een Europees project onderzocht ze met haar eindproef “Graslanduitbating bij robotmelken met focus op begrazing” de mogelijkheden voor weidegang in combinatie met het gebruik van een melkrobot. Hiervoor zette ze op een Waalse boerderij een praktijkonderzoek op. Ze volgde een twintigtal koeien zowel in de stal als op de weide en analyseerde het aantal uren begrazing volgens de leeftijd, melkfrequentie en melkproductie van de koeien. Haar artikel was goed geschreven en geïllustreerd met grafieken op basis van haar meetresultaten.

Jonas Maes, student Biowetenschappen - Land- en Tuinbouwkunde aan de UGent, ging aan de haal met de persprijs voor de masterproeven. Zijn masterproef “Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten” kadert in een breed onderzoek naar alternatieven voor castratie bij varkens. Voor zijn onderzoek vergeleek hij de technische prestaties en slachtgegevens van groepen immunocastraten met die van zeugen en intacte beren. Telkens werd de ene helft met meel, en de andere helft met korrels gevoerd. Jonas besloot dat het afmesten van intacte beren het meest rendabel is, en dat korrels de beste prestaties leverden. Het is wel nog onduidelijk of de meeropbrenst tegenover meel opweegt tegen de meerkost. Ook Jonas slaagde erin om niet in wetenschappelijke taal te vervallen en zijn onderzoeksresultaten grafisch weer te geven.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via