nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2018 Boerenbond tegen regionalisering van landbouwbeleid

Het idee van een Vlaams landbouwbeleid, een ballonnetje dat opgelaten werd door regeringspartij N-VA, vindt geen genade in de ogen van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Ze volgt de redenering niet dat ons land het geld dat het uitspaart op Europese inkomenssteun – de Belgische bijdrage is groter dan hetgeen onze boeren ontvangen – beter investeert in een regionaal landbouwbeleid. “Een cijferoefening houdt geen rekening met politieke keuzes. Het is (jammer genoeg) nogal onrealistisch om ervan uit te gaan dat wat Europees bespaard wordt in Vlaanderen volledig zal ingezet worden op landbouw.”

Voor N-VA dringt een structuuromslag in de landbouw zich op, en is de prangende budgettaire situatie van de EU een opportuniteit om daar effectief werk van te maken. Voor landbouw dreigt er na 2020 minder geld te zijn, door de Brexit maar ook door nieuwe prioriteiten zoals veiligheid, migratie en klimaat. Daar is een mouw aan te passen volgens N-VA omdat België netto betaalt aan het landbouwbudget. “Als de Europese financiering van inkomenssteun voor boeren met 30 procent verlaagt en opnieuw naar de lidstaten verschuift, dan zou de Belgische bijdrage aan het komende Europese meerjarenbudget met maar liefst 2,9 miljard euro kunnen dalen. Geld waarmee we onze landbouwers gemakkelijk kunnen compenseren voor het verlies. En meer zelfs.”

De radicalere optie die N-VA ook durft naar voor schuiven, is het Europese landbouwbeleid grotendeels opnieuw overhevelen naar de lidstaten of de regio’s. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker vindt zo'n regionalisering van het landbouwbeleid maar niets. Politieke keuzes zullen volgens haar het geld buiten de landbouw doen terechtkomen. De transfer van middelen van West- naar Oost-Europa is er, “maar een correcte discussie hierover brengt de Vlaamse boer meer op dan een regionalisering van het landbouwbeleid. Daarmee dreig je terecht te komen in een situatie waarbij de ene lidstaat veel en de andere niks of weinig investeert in landbouw. De realiteit voor de Vlaamse boer blijft dat hij concurreert in een Europese eengemaakte markt en moet voldoen aan Europese doelstellingen, richtlijnen en verordeningen op het vlak van klimaat, leefmilieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid enzovoort.”

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via