nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2019 Boerenbond verwacht nog veel van Vlaamse regering

Tijdens Agriflanders ging Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in gesprek met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Zij praatten onder meer over de rol van de provincies, de opvolger van het rampenfonds, het nieuwe mestactieplan en de Afrikaanse varkenspest. “De laatste jaren stapelen de rampen zich op, het rampenfonds in zijn huidige vorm blijft daardoor niet langer houdbaar”, zei de minister. “De Vlaamse regering is voor alle duidelijkheid niet in lopende zaken. Zeer binnenkort zal er een akkoord komen over de brede weersverzekering. Vlaanderen zal tussenkomen in de premie, ook als het gaat over grote schade zullen we onze verantwoordelijkheid nemen.”

Minister Schauvliege bezocht de landbouwbeurs samen met alle gedeputeerden voor Landbouw en Platteland. Op de stand van Boerenbond ging de minister in gesprek met Sonja De Becker, daar ging het al snel over de rol van de provincies. “Die zijn een cruciaal beleidsniveau voor de land- en tuinbouw”, reageerde Sonja De Becker. “Alles wat te maken heeft met grond, water, erosie, vergunningen voor bedrijven en onderzoek en innovatie gaat via de provincies.” Ook de minister benadrukt de belangrijke rol van de provincies. “Niet alleen voor het plattelandsbeleid, maar zeker ook voor het dorpenbeleid.”

Ook de verkiezingen van mei boden gespreksstof. De verwachtingen ten aanzien van deze Vlaamse regering zijn, ook in de laatste maanden van de legislatuur, nog hoog. “Een heel belangrijk dossier is dat van de opvolger van het Landbouwrampenfonds”, haalt Sonja De Becker aan. De minister maakte zich sterk dat er zeer binnenkort een akkoord komt rond die opvolger, de brede weersverzekering.

Een tweede belangrijk dossier is het nieuwe mestactieplan, MAP-6. “De krijtlijnen zijn vastgelegd en goedgekeurd door Europa, maar Boerenbond blijft kritisch naar het mestactieplan kijken, het moet werkbaar en haalbaar zijn”, zei Sonja De Becker. MAP-6 moet nu nog langs het Vlaams Parlement passeren. Volgens de minister zal dat in maart of april gebeuren. “Ik hoop dat het parlement tijdig de juiste beslissingen zal nemen”, reageerde De Becker. “Anders komen we in een vacuüm terecht na de verkiezingen.” Het vorige mestactieplan kan dan wel doorlopen, maar wat er met de derogatie – afwijking waardoor er lokaal en in bepaalde gevallen meer mest kan gevoerd worden dan de gangbare norm – zal gebeuren, is dan nog onduidelijk.

Het gesprek belandde daarna bijna onvermijdelijk bij de Afrikaanse varkenspest. “We blijven begaan met de sector”, reageerde de minister. “Net als met de Rusland boycot, de droogte en de fipronilcrisis, onderzoeken we waar we kunnen zorgen voor een tegemoetkoming. Om de varkenshouders te ondersteunen, komt de Vlaamse overheid nu tussen in de Rendac-factuur.” Een maatregel die op veel bijval kon rekenen van Sonja De Becker.

Het vervolg van dit gesprek lees je later op VILT.be

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via