nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.06.2019 Boerenbond vreest voor familiale landbouw door Mercosur

Na 20 jaar onderhandelen hebben de EU en de Mercosur-landen een politiek akkoord bereikt over een onderling handelsakkoord. "Alle 'redelijke' afspraken ten spijt zal dit handelsakkoord druk zetten op onze boeren en op het Europese landbouwmodel", zegt Boerenbond. “De Europese landbouwsector betaalt de prijs voor vrijhandel in goederen en diensten: Europese auto’s en machines werden uitgewisseld voor koeien, kippen en suiker uit de Mercosur-landen. Daarbij komt het grote verschil in landbouwmodel en normen en standaarden.”

De landen van de Mercosur zetten hun aanzienlijke invoerheffingen voor Europese auto’s en machines op nul in ruil voor aanzienlijke bijkomende toegang tot de Europese markt voor hun rundvlees, kippenvlees en suiker. Boerenbond heeft het over een extra 99.000 ton rundvlees en 180.000 ton kippenvlees. “Vooral de pluimveesector moest in de laatste rechte lijn naar een akkoord nog serieus slikken. Voor de vleesveehouderij en suikersector dreigt de marktconjunctuur ook te verslechteren omdat de concurrentie nog zal toenemen. De Europese rundvleesprijzen staan al geruime tijd onder druk door de terugvallende vraag. De bietentelers en suikerfabrieken kreunen nog onder de liberalisering van het Europese suikerbeleid.”

Hoofdbestuurslid Pieter Verhelst, die het dossier voor Boerenbond opvolgde, voorspelt dat het niet de kleine Argentijnse of Braziliaanse boeren zijn die van dit akkoord kunnen genieten. “Het zullen de grote industriële bedrijven uit de Mercosur zijn die de export richting Europa zullen invullen en de familiale Europese landbouwbedrijven zullen beconcurreren.” De landbouwstructuur in de EU en de Mercosur landen verschilt zeer sterk.

Daarenboven zijn de normen op vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid, sanitair en fytosanitair, dierenwelzijn,… van een andere orde in de Mercosur-landen. “Dat is in Europa allemaal veel strikter gereglementeerd. De Europese burger eist dat van ons, maar blijkbaar is dat in handelsakkoorden niet meer van tel. Wij vragen dat bij hen dezelfde soort normen zouden toegepast worden, maar hun controlecapaciteit en de betrouwbaarheid daarvan zijn daar veel te beperkt voor”, legt Verhelst uit aan VRT NWS. Voor Boerenbond is het onbegrijpelijk dat enerzijds in Europa een verhit debat woedt over het verder vergroenen van de Europese landbouw en anderzijds de deur geopend wordt voor producten en productiemodellen die zeer ver af staan van de Europese verwachtingen rond landbouw en voeding.

De Europese familiale landbouw dreigt volgens Boerenbond driemaal het kind van de rekening te worden: sterke druk vanuit de Mercosur-landen op onze markt, minder budget voor landbouw en tezelfdertijd een veeleisender landbouwbeleid. Ook Pekka Pesonen, secretaris-generaal van de Europese landbouwkoepel, waarschuwt voor een dubbele standaard en “het vergroten van de kloof tussen wat vereist is voor Europese landbouwers en wat getolereerd wordt voor de producenten van Mercosur”.

De komende maanden wordt dit politiek akkoord verder technisch afgewerkt en uiteindelijk ter stemming voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van ministers. In diezelfde periode moeten ook knopen worden doorgehakt over het Europees meerjarig financieel kader en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. “We zullen de Europese parlementairen en de betrokken ministers, samen met onze Europese koepel COPA, oproepen de balans in evenwicht te houden”, aldus Verhelst.

Bron: eigen verslaggeving / VRT NWS

Volg VILT ook via