nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.02.2020 Boerenbond wil dat minister N8-compromis respecteert

Boerenbond is niet te spreken over het voornemen van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) om een onderzoek te starten naar een alternatief tracé voor de N8 Ieper-Veurne door een bemiddelaar aan te stellen. “We vragen de minister om de conclusies uit het participatietraject uit 2018 te respecteren en geen nieuw rondje bemiddelen te starten”, reageert Boerenbond. Het krijgt daarbij steun van landbouworganisatie ABS en van actiecomité ‘Geen Streep door de Westhoek’.

Het project voor een betere verbindingsweg tussen Ieper en Veurne sleept al enkele decennia aan. Het dossier wordt al die tijd met argusogen gevolgd door de landbouworganisaties. Naargelang het gekozen tracé dat in het verleden werd voorgesteld, ging er landbouwgrond verloren, werden akkers doormidden gesneden of werden landelijke wegen afgesloten. Na juridisch getouwtrek over het tracé werd in 2017 op vraag van de Vlaamse overheid een participatietraject gestart door de Vlaamse overheid.

Daarna volgde een intensief traject waarbij verschillende stakeholders werden bevraagd, gecombineerd met een bewonersbevraging langs de weg. Het resultaat was dat 19 van de 21 stakeholders de conclusies van het participatietraject onderschreef. Samengevat betekent dit dat de overgrote meerderheid van de stakeholders zich kon vinden in de herinrichting van de N8 binnen de huidige rooilijnen en dus met maximaal behoud van de bestaande open ruimte. Voor een omleidingsweg nabij Brielen zou er nog verder onderzoek gebeuren.

“Tot onze verbijstering legt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) deze gedragen beslissing naast zich neer en vond zij minister Peeters bereid om een bemiddelaar aan te stellen. Deze moet een alternatief tracé onderzoeken voor de verbinding Ieper-Veurne. Dit leidt opnieuw tot vragen en grote onzekerheid”, stelt Boerenbond.

De landbouworganisatie heeft daarom een schrijven gericht aan Lydia Peeters.In die brief wijst Boerenbond erop dat de beslissing van de minister van weinig respect getuigt voor het engagement dat alle stakeholders namen om constructief mee te werken aan een participatietraject. “Er was een duidelijke keuze gemaakt door 19 van de 21 groepen. Hierop verder werken lijkt me dan ook de meest logische oplossing. Laat er geen misverstand over ontstaan, ook landbouwers zijn vragende partij naar een betere ontsluiting, maar niet ten koste van de open ruimte”, zo vat Joris Wyseur, voorzitter van de regioraad Ieper-Poperinge van Boerenbond de inhoud van de brief samen.

Boerenbond zegt zich constructief te willen meewerken aan een oplossing voor de verbindingsweg, maar vraagt wel dat die gebaseerd is op de conclusies uit het participatietraject. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wegen en Verkeer

Volg VILT ook via