nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2018 Boerencollectief gaat van start op OCMW-grond in Afsnee

De 10 hectare grond in Afsnee die stad Gent wou inschakelen voor korte-keten-landbouw is toegekend aan het lokale samenwerkingsverband ‘Boerencollectief’. Twee bioboeren starten met een zelfplukboerderij en sloten een overeenkomst met een melkveehouder in de buurt. Er zijn afspraken gemaakt over het ruilen van grond, het gebruik van machines en de afzet van mest. "Het feit dat twee nieuwe landbouwers samenwerken met een reeds actieve landbouwer vormt een grote meerwaarde bij dit project", zegt milieuschepen Tine Heyse. De stad Gent ziet dit project als een kans om te leren hoe gronden in de stadsregio ingezet kunnen worden om de korte keten verder uit te bouwen.

Twee bioboeren, een melkveehouder, Natuurpunt en enkele andere partners zijn samen het duurzaam landbouwproject De Goedinge gestart. Ze zullen er zorgen voor biogroenten, sociale tewerkstelling, lokaal verbruik en educatie, allemaal op gronden van het OCMW. Het was de stad Gent zelf die met het idee op de proppen kwam om een stadsgericht landbouwproject op poten te zetten. Het OCMW stelt daarvoor 10 hectare vruchtbare grond ter beschikking in Afsnee. Eén van de vereisten was dat er ook ruimte voor sociale tewerkstelling zou zijn. Het Boerencollectief kwam met een voorstel op de proppen dat aanvaard werd.

Bioboeren Maarten Cools en Wim Michels starten een zelfplukboerderij op met groenten en klein fruit. Ze sloten een overeenkomst met 'buurboer' Steven De Roo, die een melkveebedrijf heeft. "Zo konden we aan grondruil doen zodat we nu één groot stuk hebben, in plaats van losliggende lappen", vertelt Wim aan Het Laatste Nieuws. "Ook kunnen we de machines van Steven gebruiken, zodat we die niet moeten aankopen. In ruil kan hij een deel van zijn mest bij ons kwijt." De landbouwers werken ook samen met vzw De Moester die ervaren is in sociale tewerkstelling, met de vzw Boerderijschool, met Los Compañeros en zelfs met Natuurpunt. "Wij zijn voor het biologisch bewerken van gronden, en stellen dan ook graag onze expertise ter beschikking", klink het daar.

OCMW-voorzitter Rudy Coddens licht toe dat de grond in bruikleen wordt gegeven voor zeven jaar, een periode die twee keer verlengd kan worden. "Het hoeft niet altijd te gaan om de economische opbrengst. Hier kiezen we resoluut om te investeren in sociaal patrimonium, in sociale tewerkstelling, in educatie en natuur." De hoeve aan de rand van het terrein wordt ter beschikking gesteld door bewoners Caroline Vanhauw en Vincent Hebbelynck. Zij willen er een landbouwwinkel inrichten, naast een ruimte voor educatieve workshops en een lokaal voor de scouts. Het Boerencollectief gaat nu op zoek naar cliënteel in het Gentse voor de lokaal geteelde groenten en fruit. Gentenaars kunnen een oogstaandeel kopen.

Bron: Het Laatste Nieuws / Belga

Beeld: stad Gent

Volg VILT ook via