nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2019 Boerensyndicaat wijst op kort verblijf CH4 in atmosfeer

Slogans zoals ‘Red het klimaat, eet geen koeien’ houden volgens het Algemeen Boerensyndicaat helemaal geen steek. Om dat hard te maken, gaat de landbouworganisatie dieper in op het broeikasgas methaangas. Uit de muil van koeien ontsnapt methaangas dat geproduceerd wordt bij het unieke verteringsproces dat een herkauwer in staat stelt om de voedingsstoffen uit gras te benutten. Dat methaangas een agressiever broeikasgas is dan CO2 lees je overal. Het boerensyndicaat voegt daar voor de volledigheid aan toe dat dit broeikasgas na iets meer dan tien jaar afgebroken is en dus niet cumuleert in de atmosfeer in tegenstelling tot CO2 en lachgas.

Uit de meest recente rapportering door de Vlaamse Milieumaatschappij (2018) blijkt dat de broeikasgasemissie van landbouw tussen 1990 en 2016 met 20 procent gedaald is. Het aandeel van landbouw in de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen bedraagt volgens het Algemeen Boerensyndicaat 8 procent. “Daarmee komt de agrarische sector op de voorlaatste plaats qua uitstoot, alleen de sector handel en diensten (7%) doet het beter. De overige sectoren stoten beduidend meer uit: industrie (24%), energie (20%), transport (21%) en huishoudens (14%). Van de 8 procent broeikasgassen die de Vlaamse land- en tuinbouw uitstoot, komt ongeveer twee derde op rekening van de veehouderij.”

Kijk je alleen naar de uitstoot van de veehouderij, dan daalt het aandeel naar 5 procent in de Vlaamse broeikasgasemissies. In de media worden vooral runderen in verband gebracht met broeikasgassen. “Procentueel spreken we van 2 à 3 procent van de Vlaamse uitstoot”, nuanceert het boerensyndicaat. Het methaangas dat koeien via hun muil uitstoten, is verantwoordelijk voor 20 procent van het broeikaseffect terwijl CO2 verantwoordelijk is voor meer dan 50 procent.” Voor ABS is het daarmee duidelijk: “De schuld van de opwarming van de aarde toewijzen aan het rundvee en suggereren dat met een sterke afbouw van de veestapel het probleem opgelost zou zijn, is van de pot gerukt.”

De landbouworganisatie wijst er ook op dat koeien gras omzetten in vlees en melk, waar een mens wel wat mee kan. Van het Vlaamse landbouwareaal bestaat 38 procent uit grasland. Dat gras capteert tijdens zijn groei CO2 uit de lucht en zet dat om in zuurstof (O2) enerzijds en koolstof (C) anderzijds. Die koolstof wordt vastgelegd in plant en bodem. “Zo produceert een hectare weide meer zuurstof dan 1 hectare bos. Deze CO2-opname gebeurt ook door andere landbouwgewassen, waarbij suikerbieten het best scoren. De bietenpulp, die een restproduct is bij de verwerking van de bieten, is dan weer een voedzaam voeder voor runderen. De kringloop sluit dus ook daar.” Daarmee wil ABS aantonen dat landbouw niet alleen oorzaak is van de klimaatverandering maar tevens deel van de oplossing.

De reden dat vleesproductie en -consumptie steeds weer in vraag gesteld worden, moet je volgens het boerensyndicaat niet bij het klimaat zoeken maar bij de campagnes die organisaties zoals GAIA, EVA en Animal Rights voeren. “In hun missie naar vegetarisme en zelfs veganisme gebruiken ze alle mogelijke argumenten om hun doel te bekomen. Momenteel zijn ze op de kar van het klimaat gesprongen.” ABS dingt niet af op de ideologische keuze om geen vlees te consumeren, maar adviseert beleidsmakers om zich inzake klimaat op wetenschap te baseren. Gezien de korte levensduur van methaan die voornamelijk van de veehouderij afkomstig is, vraagt de landbouworganisatie om het grote verschil te maken in de CO2-uitstoot die veel langer in de atmosfeer voor problemen zorgt. Zo komt de energie- en transportsector in beeld.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via