nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.05.2019 Bomen en struiken worden geknot in functie van bijen

Medewerkers van Natuurpunt hebben in 2016 langs een holle weg in Bekkevoort (Vlaams-Brabant) een vierbandgroefbij aangetroffen, een soort die sinds 1953 niet meer waargenomen werd in ons land. In de bewuste holle weg werden liefst 55 soorten solitaire bijen aangenomen. Sindsdien werkt het Regionaal Landschap Noord-Hageland daar en op vijf andere 'bij'zonder geliefde plekken met de gemeente samen om weer open plekken te creëren tussen de bomen en de struiken. Solitaire bijen maken hun grondnesten graag in de zon zodat hakhoutbeheer de diertjes helpt. In het Hageland worden ook bijenhotels verspreid onder gemeentebesturen, fruittelers en particulieren.

Tijdens de persontmoeting in Bekkevoort wees milieuschepen Benny Reviers (Ons Dorp) op de maatregelen die de gemeente in holle wegen neemt om bijen meer overlevingskansen te geven. Het gaat onder meer om cyclisch hakhoutbeheer dat meer open plekken creëert. "Het extra zonlicht dat hierdoor de bodem raakt is ideaal voor de bijen die in de grond nestelen, maar ook voor heel wat bloemen en kruiden." Hakhoutbeheer is een verwaarloosde traditie die onder impuls van het Regionaal Landschap Noord-Hageland opnieuw werd opgepikt met de steun van de gemeente Bekkevoort, de provincie Vlaams-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarnaast heeft het Regionaal Landschap Noord-Hageland via hetzelfde EFRO-project 'Meer natuur voor pittig fruit' al heel wat bijenhotels verspreid onder fruittelers en particulieren. In elke gemeente van het werkingsgebied werd bovendien een grote kunstmatige nestgelegenheid geplaatst. Zowel de kleine bijenblokken als grote bijenhotels zijn geschikte verblijfplaatsen voor bepaalde soorten wilde bijen. "We hebben de vierbandgroefbij sinds de waarneming in 2016 niet meer terug aangetroffen in Bekkevoort. We hebben echter de maatregelen die Natuurpunt toen voorstelde om de leefomgeving van bijen te optimaliseren zoals het openmaken van de holle wegen allemaal doorgevoerd, zodat we verwachten dat de bijenpopulatie het ondertussen veel beter doet", aldus Nobby Thys, projectmedewerker biodiversiteit van het Regionaal Landschap.

Thys legt uit dat van de circa 380 soorten wilde bijen die hier voorkomen er een 100-tal hun nest maken in de bijenhotels die daarvoor bedoeld zijn. Een meerderheid van de soorten maakt zelf een nest door gangen te graven in de grond. In totaal inventariseerde Natuurpunt drie jaar geleden 101 soorten bijen op het grondgebied van Bekkevoort, waarvan er 55 werden waargenomen in de holle weg aan de Kerkstraat waar ook de vierbandgroefbij vertoefde. Daar en op vijf andere hotspots voor bijen werd de begroeiing van de holle wegen onder handen genomen. "Onze intentie is om dit hakhoutbeheer voort te zetten, via een natuurbeheerplan of op een andere manier", zegt Thys. De wilde bijen die daar de vruchten van plukken, zijn bondgenoten van honingbijen wanneer het aankomt op het bestuiven van de fruitbloesems.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Noord-Hageland

Volg VILT ook via