nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.02.2019 Boomplantdag wil belang van bomen in kijker zetten

Met het symbolisch planten van een wintereik in Oudenaarde hebben AVBS, de sierteelt- en groenfederatie, en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) het belang van openbaar groen onder de aandacht gebracht. “Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering. Gemeentebesturen kunnen een bijdrage leveren door meer aandacht te schenken aan groen in de openbare ruimte. Wij willen in de toekomst jaarlijks een boomplantdag organiseren om dit onder de aandacht te brengen”, zegt Lucien Verschoren, voorzitter boomkwekerij van AVBS.

De wekelijkse betogingen voor het klimaat zijn koren op de molen voor de boomkwekers. “Slogans als ‘Laat de bomen maar komen’ of de benaming ‘bosbrossers’ wijzen op het belang van bomen in de strijd tegen klimaatverandering”, vertelt Verschoren. “Bomen dragen daadwerkelijk bij tot de minder sterke stijging van het CO2-gehalte in onze lucht en dus ook tot het minder snel opwarmen van onze planeet. Bij bebossing wordt de eerste 30 jaar gemiddeld 15 tot 20 ton CO2 per hectare per jaar vastgelegd. Daarmee kan je ongeveer 15.000 kilometer compenseren of gemiddeld een jaar autorijden. Eens de bomen volwassen zijn, is dat natuurlijk nog meer”, klinkt het.

De ideale periode om bomen te planten, is wanneer de bladeren zijn gevallen. In het najaar is de grond bovendien nog warm en kunnen de wortels in de wintermaanden al groeien. “Maar veel mensen denken maar aan hun tuin in het begin van de lente en omdat de bomen best geplant worden voordat de bladeren verschijnen, is eind februari en maart ook nog een goede periode”, stelt Lucien Verschoren. “Vandaar dat we vanaf nu elk jaar in de tweede helft van februari een boomplantdag willen organiseren.” Zo’n boomplantdag is in een aantal landen al traditie geworden. In de VS doen bijvoorbeeld heel wat staten mee en in Australië wordt de boomplantdag in juli georganiseerd.

AVBS kan daarvoor op de steun van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) rekenen. “Duurzaam beheerd groen is één van de manieren om de gevolgen van de klimaatverandering te counteren. Groen aanleggen en beheren is een belangrijke taak van openbare besturen. Elke gemeente kan op dit vlak zijn verantwoordelijkheid opnemen en een vooruitstrevend groenbeleid voeren”, zegt Jos De Wael, directeur van VVOG.

De keuze voor Oudenaarde als locatie voor deze symbolische boomplantactie is niet toevallig. Elk jaar organiseert VVOG een wedstrijd, ‘Groene Lente’ genaamd, waaraan alle Vlaamse gemeenten kunnen deelnemen. Hiermee wil de vereniging inspirerende groenprojecten in de kijker plaatsen. Oudenaarde won die wedstrijd vorig jaar en mag zich een jaar lang 'Groen- en Bloemenstad' noemen. In die hoedanigheid zal de stad dit jaar ook de Vlaamse kleuren verdedigen in de internationale competitie Entente Florale Europe.

Burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester is blij dat de inspanningen van de stad voor meer groen erkenning krijgen. “Groen in de stad heeft heel veel voordelen. Niet alleen het leefklimaat voor de bewoners gaat erop vooruit. Het is ook zo dat bedrijven zich gemakkelijker vestigen in gebieden met veel groen en ook de waarde van vastgoed gaat omhoog in groene wijken”, stelt hij. Nochtans valt het hem op dat heel wat mensen enkel de overlast ervan zien. “Het is onze taak om hen de positieve eigenschappen van groen te laten inzien”, besluit de burgemeester.

Ook de keuze voor een wintereik is weldoordacht. “De klimaatverandering brengt extremere weersomstandigheden met zich mee. Die hebben invloed op de bomen en planten in tuinen, parken en stad. Een antwoord hierop zijn klimaatbomen”, vertelt Lucien Verschoren. Dat zijn boomsoorten waarvan uit onderzoek en ervaring is vastgesteld dat ze bestand zijn tegen een extremer klimaat. AVBS heeft daarom een lijst uitgewerkt met alle toepasbare soorten met een korte beschrijving. “Deze lijst is bedoeld als suggestie voor aanplant in tuinen, bedrijfsterreinen, parken en straten met aandacht voor het klimaat.”

Leentje Grillaert, Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw, bevestigt dat de eisen aan openbaar groen zijn gewijzigd. “Daarom zijn we sinds begin vorig jaar ook gestart met een nieuwe onderzoeksafdeling bij het Proefcentrum Sierteelt (PCS), de afdeling Groen. Hier doen we praktijkonderzoek en kennisuitwisseling voor de professionele groenvoorziener en voor de verschillende groenactoren in Vlaanderen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via