nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2017 Borsus benadrukt dat dierenarts bevoorrechte partner is

Nadat we het nieuws al vernamen via Boerenbond komt nu van federaal landbouwminister Willy Borsus de bevestiging dat veehouders hun schapen en runderen zelf mogen vaccineren tegen blauwtong. Wanneer de dieren in het najaar op stal gaan en het vaccineren hervat, dan zal dat vanaf november zonder de verplichte tussenkomst van een dierenarts kunnen. Niet alle rundveehouders waren anders te bewegen tot preventieve vaccinatie terwijl minister Borsus een maximale bescherming van de veestapel nastreeft. Hij benadrukt dat dierenartsen de bevoorrechte partners blijven want enkel runderen die gevaccineerd zijn door een dierenarts zijn exportwaardig.

Met de dichtste haard van blauwtong in Frankrijk op ongeveer 40 kilometer van de Belgische grens vindt federaal landbouwminister Willy Borsus het belangrijk dat onze veestapel door vaccinatie beschermd is. Het vaccineren startte in het voorjaar van 2016 en tot dusver zijn er al meer dan drie miljoen vaccindoses toegediend. Ieder dier moet tweemaal een inspuiting krijgen opdat het effectief beschermd zou zijn tegen blauwtong. Vanaf november zullen veehouders hun dieren zelf kunnen vaccineren, dat wil zeggen zonder verplichte tussenkomst van een dierenarts.

Volgens Borsus zijn rundveehouders te weinig gemotiveerd voor preventieve vaccinatie. Het vaccin wordt kosteloos ter beschikking gesteld door het Sanitair Fonds, maar de dienstverlening door de dierenarts moet nog wel betaald worden. Omdat de beschikbaarheid van het vaccin geen beperkende factor meer zal zijn, verlaagt de minister van Landbouw de drempel om te vaccineren door veehouders dat zelf te laten doen. Zo wil hij, ondanks het vrijwillig karakter van de vaccinatiecampagne, een zo groot mogelijk deel van de veestapel efficiënt beschermen.

Uit de reactie van de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) is op te maken dat dierenartsen zich gepasseerd voelen omdat een inspuiting een diergeneeskundige handeling is waarvoor een veehouder normaal beroep op hen moet doen. Willy Borsus weet dat zijn beslissing gevoelig kan liggen want hij benadrukt: “De dierenartsen worden natuurlijk de bevoorrechte partners, met name wat betreft de certificatie met het oog op de export van runderen die enkel mogelijk zal zijn voor dieren die gevaccineerd zijn door een dierenarts.”

Ter herinnering, tijdens de zomer van 2006 dook blauwtong volledig onverwacht op in Europa, meer bepaald in de driehoek Duitsland-België-Nederland. Tijdens de epidemie van 2006 werden bijna 700 runder- en schapenbeslagen besmet in België. Duitsland en Nederland waren ook zwaar getroffen, net zoals het noorden van Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Tegen alle verwachtingen in overleefde het virus de strenge winter van 2007 om meer dan 7.000 bedrijven (opnieuw) te besmetten in België en van daaruit te verspreiden naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, om vervolgens Groot-Brittannië, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Zweden en tot slot Noorwegen in 2009 te bereiken. De meeste landen werden in 2012 opnieuw vrij verklaard na uitgebreide controles van de veestapel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via