nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2016 Borsus blikt terug op goed gestoffeerde Landbouwraad

Tijdens de Europese Landbouwraad van 15 november heeft minister Willy Borsus kennis genomen van twee rapporten die daar werden voorgesteld. Enerzijds zijn dat de aanbevelingen van de taskforce landbouwmarkten, anderzijds de prognose die de Europese Commissie maakte van de impact van twaalf bilaterale handelsakkoorden die op stapel staan. Borsus onthoudt van die laatste studie dat er duidelijk positieve perspectieven zijn, maar dat ook uiterste waakzaamheid geboden is voor bepaalde sectoren. Over de aanbevelingen inzake de positie van de boer in de keten zegt Borsus dat extra beleidsinstrumenten om de prijsvolatiliteit te bufferen nodig zijn.

Een onafhankelijke groep experten, voorgezeten door voormalig Nederlands minister van Landbouw Cees Veerman, heeft een reeks aanbevelingen opgelijst omtrent de positie van de boer in de voedselketen. De taskforce pleit onder meer voor een betere kennis van de marges van tussenpersonen en het promoten van termijnmarkten en andere risicobeheerinstrumenten bij landbouwers. Om de strijd aan te gaan met oneerlijke handelspraktijken stellen de experten een aantal ferme maatregelen voor: schriftelijke contracten met een maximale betaaltermijn, onderzoek naar oneerlijke praktijken, anonieme klachtenbehandeling en sancties in geval van vaststelling van illegale handelspraktijken.

Voor federaal landbouwminister Willy Borsus is deze studie een goed uitgangspunt. “We moeten nu voortgaan om de marktpraktijken aan te passen en de positie van de producenten te versterken. Het uiteindelijke doel zijn correcte en stabielere prijzen. Daarvoor lijken mij extra marktstabiliserende instrumenten onontbeerlijk.” De tweede studie die dinsdag voorgesteld werd, naar het cumulatief effect van vrijhandelsakkoorden op de Europese landbouw, grijpt Borsus aan om volledige transparantie te bepleiten in de onderhandelingen die de Commissie voert over een nieuw vrijhandelsverdrag. Vrijhandelsakkoorden die nog in de pijplijn zitten, zijn toenaderingspogingen tot Australië, Japan, Thailand, de landen van het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur, Mexico, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Filippijnen en Turkije.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via