nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2019 Bosbouw in AVP-zone risicovol voor verspreiding virus

In een aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap stellen de wetenschappers dat het niet aangewezen is om de bosbouwwerkzaamheden te hervatten in de met Afrikaanse varkenspest besmette zone. “Niet wegens het risico op introductie van het virus in de varkensbedrijven, maar vooral vanwege het risico op verdere verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus bij wilde everzwijnen”, klinkt het. Waals minister van Natuur René Collin besloot eerder wel al om de geïnfecteerde zone weer open te stellen voor recreatie, mits een aantal voorzorgsmaatregelen.

De Afrikaanse varkenspest (AVP) epidemie bij everzwijnen in de provincie Luxemburg blijft voortduren. Om na te gaan of er een link zou zijn tussen het hernemen van de bosbouwactiviteiten in de besmette zone en de mogelijke introductie van het virus in varkensbedrijven, zette het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap een onderzoek op. “Op dit moment schatten we dit risico laag in”, klinkt het. “Het risico is echter niet onbestaande omdat er wel een indirecte transmissie mogelijk is via werktuigen en via de mens.”

De wetenschappers zien echter wel een probleem op het niveau van de wilde everzwijnen in de besmette zone. “Wanneer bosbouwwerkzaamheden opnieuw worden hervat, dan zou dit wel een hoger risico inhouden voor de verspreiding van het virus bij wilde everzwijnen”, aldus het Wetenschappelijk Comité. “We schatten dit risico in als ‘gemiddeld’. Het aantal aannemers die de bosbouwwerkzaamheden uitvoert, is beperkt waardoor ze zich vaak moeten verplaatsen. De verschillende sites waar ze werken, bevinden zich in de natuurlijke biotoop van everzwijnen. Gezien het invasieve karakter van de bosbouwwerkzaamheden bestaat is het mogelijk dat zij in contact komen met gecontamineerd materiaal – kadavers of uitwerpselen - in zone II. De kans is dus reëel dat het virus via deze werkzaamheden verspreid raakt.”

Het Wetenschappelijk Comité raadt dan ook aan om bosbouwwerkzaamheden, behalve degene die niet kunnen worden uitgesteld - zoals het elimineren van door schorskever aangetaste bomen - niet te hervatten. “Het is aan de risicobeheerders om te bepalen welke werken niet kunnen worden uitgesteld, maar het Wetenschappelijk Comité raadt aan om deze uit te voeren volgens strikte bioveiligheidsmaatregelen.”

Lees het volledige advies hier.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Frederik De Buck

Volg VILT ook via