nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.07.2019 Bosbouwbeurs belicht productieve functie van een bos

Het aantal ondernemingen in de Waalse bosbouw is vrij stabiel, maar de werkgelegenheid in de sector neemt af. Dat blijkt uit cijfers die het Waalse economische agentschap voor de bosbouw vrijgaf naar aanleiding van de landbouwbeurs van Libramont. De verklaring wordt gezocht bij de toenemende mechanisatie. Vier dagen landbouwbeurs worden op 30 en 31 juli gevolgd door twee dagen Demo Forest in het bos van Bertrix (provincie Luxemburg). Trekpaarden maar evenzeer de modernste machines voor de houtoogst tonen daar hun kunnen. Het centrale thema is dit jaar ‘Wie zal morgen onze steden bouwen?’, waarbij de hele keten van productiebos tot constructiehout in beeld wordt gebracht.

Het aantal bedrijven in de Waalse bosbouw nam lichtjes af, van 8.003 in 2017 tot 7.990 in 2019. Wat de werkgelegenheid betreft, gingen er 626 banen verloren (van 12.548 in 2016 tot 11.922 in 2018). Dat verlies wordt maar ten dele gecompenseerd door een toename van het aantal zelfstandigen, van 5.780 in 2015 tot 6.001 in 2017. "Deze evolutie is niet eigen aan de bosbouw, maar doet zich voor in de hele industrie, vanwege een toename van de mechanisatie. De handenarbeid wordt progressief vervangen door de machine in alle industriële sectoren", zegt Eugène Bays van het Waalse economische agentschap voor de bosbouw.

Uit de cijfers blijkt voorts dat de houtbouw het goed doet. "Die is goed voor 11 procent van de nieuwe residentiële woningen en meer dan 3 procent van de renovaties en uitbreidingen." De organisatoren van de landbouw- en bosbouwbeurs van Libramont verwachten dat houten woningen zullen bijdragen aan de stedelijke omwenteling. "Hout maakt het mogelijk om ecologische waarde te scheppen, de mens weer te verzoenen met zijn habitat en hem weer te laten bewegen in een meer natuurlijke omgeving die beter is voor zijn gezondheid en ook nog eens moderner en comfortabeler is."

De beursorganisatie doet erg zijn best om de keuze van hout als een hernieuwbare bron van bouwmaterialen te verdedigen want het kappen van bomen ligt maatschappelijk erg gevoelig. Uit een enquête in 2015 die peilde naar de perceptie van het grote publiek kwam ontspanning als meest genoemde hoofdfunctie van een bos. Dit heeft een sterke impact op mensen hun visie omtrent de productieve functie van een bos. Vier op de tien respondenten was van mening dat het kappen van bomen verboden moet worden. Tezelfdertijd is één Franstalige Belg op drie bereid om het gebruik van hout voor de bouw van zijn of haar woning te overwegen. Eén van de vragen die centraal staat in Libramont is dan ook hoe je de recreatieve en productieve functie van een bos met elkaar kan verzoenen.

De bossen in Wallonië bestrijken een oppervlakte van 557.909 hectare, voor 51 procent in handen van privépersonen. Ruim de helft van de bossen in het zuiden van het land betreft hardhout, tegenover 43 procent naaldhout. “De Waalse bossen zijn productief en er wordt helemaal niet te veel gekapt”, verzekert de beursorganisatie nog. “De beschikbare houtvoorraad neemt toe. Bossen kunnen niet worden verhuisd, net als de knowhow van bedrijven. Door lokaal hout in te schakelen, is het mogelijk om een echt waardevolle economische keten uit te bouwen.”

Praktische info over de Beurs van Libramont (26-29 juli) en Demo Forest (30-31 juli) vind je hier.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Demo Forest

Volg VILT ook via