nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2019 "Bosgroepen kunnen snel en goedkoop bos compenseren"

Vandaag worden vergunde ontbossingen moeilijk en onvoldoende gecompenseerd, nochtans staan private boseigenaars klaar om snel en veel bos aan te planten. Door de vergoeding voor ontbossing rechtstreeks aan de bebosser te storten in plaats van aan het boscompensatiefonds, zou de realisatie van nieuw bos veel sneller kunnen verlopen, zo beweert de koepel van de Vlaamse Bosgroepen. Vorige week lanceerde Groen de boodschap dat de helft van de gekapte bomen in Vlaanderen niet opnieuw wordt aangeplant, hoewel dat wettelijk vereist is. Volgens bevoegd minister Koen Van den Heuvel gaat het om 18 procent die nog niet gecompenseerd is.

Al geruime tijd rommelt het rond de bossen in Vlaanderen omdat er onvoldoende gekapt bos gecompenseerd wordt en omdat de bosuitbreiding te traag vooruit gaat. Vorig week nog liet het Agentschap Natuur en Bos weten dat de boscompensatie in de praktijk niet evident is omdat het niet snel geschikte en betaalbare gronden vindt. Nu roert de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen zich opnieuw in het debat. Bosgroepen zijn vzw’s die private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 13.000 leden die samen 55.000 hectare bos beheren.

“We hebben vorig jaar al aangekaart dat de bosuitbreiding in Vlaanderen stagneert. Onze leden hadden in 2018 ruim 160 voetbalvelden, of 85 hectare, ter beschikking om te bebossen en daarom hebben we gepleit voor een betere subsidieregeling gericht op effectieve bosuitbreiding”, stelt de koepel in een persbericht. “Niet alleen op vlak van bosuitbreiding, maar ook op vlak van boscompensatie hebben we in Vlaanderen achterstand opgelopen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons groot netwerk van private boseigenaars troeven biedt om goedkoper, sneller en effectiever bos te compenseren.”

Volgens de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen wacht op dit moment iemand die een bos wil planten, tot iemand anders een bos kapt. “Die ontbosser betaalt een vergoeding om een compensatiebos aan te leggen. Deze vergoeding dekt een deel van het grondwaardeverlies van een bebosser. Wanneer deze vergoeding naar het boscompensatiefonds gaat, blijkt de realisatie van een nieuw bos zeer moeizaam te verlopen. Wanneer deze vergoeding echter rechtstreeks naar een mogelijke bebosser gaat, wordt het nieuwe bos veel sneller aangeplant; Bovendien zal voor de ontbossing minstens dezelfde oppervlakte bebost worden”, klinkt het.

De Vlaamse Bosgroepen laten weten dat vele boseigenaars bereid zijn om snel en veel te planten. De koepel heeft een website waarop alle beschikbare percelen staan gepubliceerd die wachten op een ontbosser alvorens de bosbeplanting er kan gestart worden. Het gaat om zo’n 30 hectare. “Als de overheid zelf gronden moet verwerven voor de nodige boscompensatie, blijkt dat traag te gaan en duur uit te vallen. Wij kunnen dit sneller en goedkoper”, aldus nog de koepel.

In een reactie op de bewering van Groen dat slechts de helft van de gekapte bossen gecompenseerd wordt, reageerde minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) met de boodschap dat hij het dossier rond boscompensatie en extra bebossing zeer ernstig neemt. "We hebben al een aantal initiatieven genomen om het aanplanten van bos aan te moedigen en zetten daar verder op in. Het boscompensatiefonds is een nuttig en werkzaam instrument. Het traject voor bebossing vraagt nu eenmaal tijd, maar we zullen ervoor zorgen dat al het gekapt bos daadwerkelijk gecompenseerd wordt."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via