nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2015 Bourgeois en Vanthemsche grotendeels "op dezelfde lijn"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois sprak zaterdag op Agriflanders met Piet Vanthemsche over het belang van vrijhandelsakkoorden, de hervorming van het beleidsdomein, erfgoed, de onderhandelingen rond PAS en de verhouding tussen natuur en landbouw. Beide heren waren het opvallend vaak eens. “Dat ik en mijn partij tegen het middenveld zijn of tegen belangenvereniging, is een fabel”, benadrukte Bourgeois nog.

Vanthemsche had Bourgeois uitgenodigd voor een van zijn Boerenbond-praatjes op Agriflanders. Na een gezamenlijk bezoek aan de beurs, gingen ze in debat op de Boerenbond-stand. Van een echt debat was echter geen sprake, want Bourgeois en Vanthemsche zaten wat de besproken onderwerpen betrof telkens op dezelfde lijn. Zo erkenden ze beide het probleem van de prijsvorming in de sector en het belang van vrijhandelsakkoorden. 

“Ik vind het onaanvaardbaar dat landbouwers niet rondkomen, terwijl wij als consument allemaal profiteren van de vruchten van hun harde werk. De kwaliteit die zij leveren, wordt te goedkoop verkocht”, sprak Bourgeois zijn verontwaardiging uit. Wel kan de overheid daar volgens hem weinig aan verhelpen. “Het is de consument die dit moet oplossen, door zich meer bewust te worden van de waarde van voeding.”

Volgens Vanthemsche kan de overheid wél iets doen: vrijhandelsakkoorden sluiten, zodat de export gestimuleerd wordt. “Want we exporteren momenteel al de helft van wat we produceren.” Bourgeois volgde hem daarin. “Het is niet gezond dat we afhankelijk zijn van één markt, zoals Rusland. Daarom moeten we inzetten op nieuwe markten. De Indiase markt bijvoorbeeld biedt nog veel potentieel.”

Wat de hervorming van het beleidsdomein betreft, zijn beide het eens: de administratie moet efficiënter. “Ik ben ervan overtuigd dat deze hervorming niet alleen een besparing zal opleveren, maar vooral zal leiden tot een efficiëntere beleidsvoering en een snellere service. De administratie moet meer oplossingsgericht en klantvriendelijk werken.” Iets wat Vanthemsche op zijn beurt beaamde. “Ik ben tegen een verkokering van het beleidsdomein. Alle cellen moeten volgens één visie werken en onderling communiceren, zodat landbouwers niet van de ene naar de andere dienst worden doorgestuurd zonder effectief geholpen te worden.”

Wat de hetze rond de erkenning van het WOI-erfgoed afgelopen jaar betreft, stelde Bourgeois nogmaals gerust. “Het is nooit de bedoeling geweest om de exploitatie van landbouwbedrijven te belemmeren. Daar hoeft niemand bang van te zijn. Er staat momenteel ook niets op til, er worden geen bijkomende sites erkend.”

Over de onderhandelingen in verband met PAS, sprak hij terughoudender. “Het is een bijzonder moeilijk dossier en we zitten in de laatste rechte lijn richting beslissing. Ik kan daarom nog geen details vrijgeven, bijvoorbeeld over het budget. Wel kan ik zeggen dat de rode zone wordt verkleind en het aantal bedrijven met een rode stempel dus zal afnemen. Verder zal gezocht worden naar oplossingen en flankerende maatregelen op maat, zoals Boerenbond gevraagd heeft.”

Tot slot benadrukte hij nogmaals het belang van de band tussen producent en consument als oplossing voor de problematische prijsvorming, evenals het belang van een positieve relatie tussen landbouw en natuur. Dit nadat Vanthemsche besloot “dat Boerenbond en N-VA vaak op dezelfde lijn zitten wat de economische dossiers betreft, maar niet altijd wat de ecologische betreft”. “Het is belangrijk dat we uit die tegenstelling komen”, zei Bourgeois, “want landbouw is de eerste beschermer van de natuur”. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via