nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2017 Bourgeois liquideert gecontesteerde boskaart

Het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen is door minister-president Geert Bourgeois opgeschort, en in één adem werd ook de ontwerpkaart zelf door Bourgeois naar de prullenmand verwezen. De kaart bezweek onder een spervuur aan kritiek uit zowat alle hoeken, ook vanuit de landbouwsector. Met het intrekken ligt een akkoord over de bescherming van 12.500 hectare kwetsbaar bos in duigen, en de kans dat er nog voor de verkiezingen een oplossing komt, is klein. 

De ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen moest één van de laatste haltes worden op weg naar een definitieve doorbraak in een discussie die ruim 20 jaar aansleept. Het draaide anders uit. Vlaams minister-president Geert Bourgeois besliste om komaf te maken met de kaart, waardoor de Vlaamse regering weer van voor af aan kan beginnen. Ondanks het politiek akkoord over de invulling en de bescherming van 12.500 hectare kwetsbare bossen van eind maart werd het politieke veld na de start van het openbaar onderzoek naar de kaart in een mum van tijd uit elkaar gespeeld.

Zowel bij de Confederatie Bouw, Unizo alsook natuur- en landbouworganisaties rees ongerustheid over de implicaties van de ontwerpkaart: tienduizenden particulieren en bedrijven zouden de waarde van hun eigendom zien verdampen. Boerenbond herinnert er aan dat bijna 8.000 hectare bossen op de kaart gelegen zijn in agrarisch gebied. Net als in woongebied stonden er heel wat kleine bossnippers in agrarisch gebied op de kaart, die eigenlijk geen bos bleken te zijn, “laat staan een hoge waarde hebben”, aldus Boerenbond. “Uit een eigen computeranalyse bleken er op de kaart duizenden kleine percelen te staan met een totale oppervlakte van bijna 300 hectare die in de feiten een akkerbouwgewas of grasland zijn.”

Voorzitter Sonja De Becker: “Het is voor Boerenbond zeer duidelijk. Als men de criteria voor de opmaak van de kaart wijzigt voor woongebied, moeten diezelfde criteria ook voor landbouwgebied aangepast worden. De voorgestelde aanpassingen mogen niet opnieuw op kap van landbouw gebeuren.” De Becker zegt “opnieuw” omdat bij de totstandkoming van de kaart heel wat echt grote bossen geschrapt zijn en telkens weer bijkomend bos in landbouwgebied werd opgenomen om toch aan een oppervlakte van 12.000 hectare te komen. Zo bevatte de kaart in het openbaar onderzoek bijna 400 hectare meer bos, voornamelijk snippers, in agrarisch gebied dan de kaart die in 2016 voorlopig werd vastgesteld.

Binnen het openbaar onderzoek bestond nog de kans om bezwaar aan te tekenen. Bovendien konden ze bij de Vlaamse overheid een claim tot schadevergoeding indienen, maar dat de waarde van hun grond in waarde zou dalen leek onvermijdelijk. Zowel lokale burgemeesters als parlementsleden van de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld trokken hun handen af van de kaart. Ook N-VA, die met Wilfried Vandaele nochtans één van de grote roergangers in huis had, trok zich terug.

Volgens Vandaele hebben de minister en haar administratie er een potje van gemaakt door een kaart vol fouten af te leveren. “Percelen met bouwvergunningen op verkavelingen hadden er bijvoorbeeld nooit op mogen staan”, aldus Vandaele. “Dat is onbegrijpelijk en onverdedigbaar.” Minister Schauvliege van haar kant zegt altijd gewaarschuwd te hebben voor de gevolgen en heeft naar eigen zeggen steeds gepleit voor voorzichtigheid. “Het was de N-VA die in het parlement met een bijl stond te zwaaien om ons aan te sporen snel knopen door te hakken”, zo verdedigt ze zich. “We moesten en zouden 12.000 hectare bos beschermen. Dit was de fetisj van de N-VA, niet die van mij.”

Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben alvast een actualiteitsdebat aangevraagd in het Vlaams Parlement. “Dit schouwspel toont aan dat deze regering niet in staat is om een natuur- en bosbeleid te voeren dat rechtszekerheid biedt en onze bossen beschermt”, aldus sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. “Ze heeft er zelfs geen begin van een visie op.” Ook Vandenbrouckes evenknie bij Groen, Björn Rzoska, spreekt van een motie van wantrouwen van Bourgeois voor Schauvliege.

Op Radio 1 verklaarde minister-president Bourgeois maandagochtend dat het er nu op aan komt om snel nieuwe stappen te zetten, “liefst al deze week”. Het besluit moet worden ingetrokken of opgeheven, we moeten de kaart intrekken en de openbare aanbesteding stilzetten, zo voegt hij er nog aan toe. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verduidelijkt dat zolang de kaart niet is opgeschort ze juridisch nog altijd van kracht is, en er in de adviezen van ANB over vergunningsaanvragen rekening mee moet gehouden worden.

CD&V-viceminister-president Hilde Crevits hoopt dan weer dat de Vlaamse regering snel bijeenkomt om te praten over de aankondiging van het intrekken van de boskaart door minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zonder bevoegd minister Joke Schauvliege daarin te kennen. Betreurenswaardig en hopelijk eenmalig, besloot Crevits in De Zevende Dag (één). Ook haar Open Vld-collega Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit "beter niet gebeurd was". 

Bron: De Tijd/De Standaard/Belga

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via