nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2017 Bouw stadslandbouwserre bovenop REO-loods start in 2018

Met de publicatie van de bestekken is de dakserre bovenop een kistenloods van de REO Veiling in Roeselare opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Via een ontwerpwedstrijd kwam de architecturale insteek tot stand. Het team onder leiding van META architectuurbureau en Van Bergen Kolpa Architecten overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Het team neemt de concretisering en uitwerking van het project tot en met de begeleiding van de bouwwerken op zich. In februari volgend jaar start de bouw. De serre zal operationeel zijn in de eerste helft van 2019. Onderzoekscentrum Inagro gaat er samen met stakeholders nieuwe technologieën voor stadslandbouw ontwikkelen.

De nieuwe dakserre ‘Agrotopia’ op de kistenloods van de REO Veiling wordt een unieke proeflocatie voor stadslandbouw. In het project ‘Crop on top’ brengt het West-Vlaamse landbouwonderzoekscentrum Inagro technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve urban-farming-technologieën te ontwikkelen. Inagro ziet het als een kans om in Vlaanderen het gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen voor plantaardige productie te verminderen.

De dakserre is een voorbeeld van integratie op vlak van grondstoffen en ruimtegebruik en vormt zo de ideale omgeving voor de uitbouw van innovaties. Zo komt het gebouw op 8.000 m² dakoppervlak van een loods en zal het warmte krijgen van de WKK van de Roeselaarse tuinbouwveiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM. De serre wordt bijna volledig opgetrokken in diffuus glas.

Binnen is zo’n 6.000 m² gereserveerd voor tien teeltcompartimenten voor onderzoek naar en demonstratie van de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten. Alle teelten verlopen uit de grond: in substraat, in goten of op drijvers. Verschillende compartimenten worden voorzien van kunstmatige belichting. Een lichtdicht schermdoek zal lichthinder voorkomen. Verticale teelt komt aan bod in een afgesloten compartiment voor meerlagenteelt onder kunstmatige belichting en in de gevelserre van 12 meter hoog langs de ring van Roeselare.

Naast onderzoek en ontwikkeling zal ook demonstratie een belangrijke functie zijn van de dakserre. Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltafdelingen en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen. De dakserre werd geselecteerd als pilootproject productief landschap, een traject onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester dat aan de hand van vijf pilootprojecten nagaat hoe de open ruimte in Vlaanderen optimaal beheerd kan worden.

Via een ontwerpwedstrijd in het kader van het pilootproject kwam het plan van META architectuurbureau (Antwerpen) en Van Bergen Kolpa Architecten (Rotterdam) als sterkste uit de bus. Het Antwerpse architectenbureau won reeds verschillende architectuurprijzen waaronder de Belgische Architectuuraward en de Belgian Building Award. Het volledige ontwerpteam bestaat naast hun collega’s uit Rotterdam ook uit de specialist in glasconstructies Smiemans, ingenieursbureau Tractebel en Wageningen UR Glastuinbouw. Zij zullen de bouwwerken begeleiden die begin volgend jaar van start gaan.

Agrotopia wordt gerealiseerd met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), REO Veiling en Europa. Voor het ‘Crop on top’-project ontvangt Inagro 675.000 euro Europese steun.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: META architectuurbureau/VanBergenKolpa Architecten

Volg VILT ook via