nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.02.2019 Braziliaanse heffing op Europees melkpoeder verdwijnt

Het Braziliaanse ministerie van Economische Zaken heeft met ingang van 6 februari de heffing van 14,8 procent op volle en magere melkpoeder die wordt ingevoerd vanuit de Europese Unie opgeheven. Ook de heffing van 3,9 procent op melkpoeder die wordt ingevoerd uit Nieuw-Zeeland is niet langer van kracht. De invoerheffing werd in 2001 door de Braziliaanse overheid ingesteld, weet vakblad Boerderij, en wel om producenten in eigen land te beschermen tegen het sterk toegenomen aanbod van melkpoeder uit de EU en Nieuw-Zeeland. Zuivelhandelaren verwachten op korte termijn nog geen grote effecten van het Braziliaanse besluit.

De Braziliaanse zuivelsector, bij monde van de Confederatie voor landbouw en veehouderij (CNA), voerde lang actie om de heffing in stand te houden. De heffing moet iedere vijf jaar opnieuw worden beoordeeld. Volgens het CNA is instandhouding van de heffing niet alleen noodzakelijk om de sector te beschermen, maar ook om oneerlijke handelspraktijken te stoppen. “Zonder de heffing zal Brazilië overspoeld worden met melkpoeder uit de EU”, klinkt het bij de CNA. Volgens de confederatie is door de opheffing van de melkquota in Europa een voorraad van naar schatting 400.000 ton melkpoeder opgebouwd.

Nog volgens CNA is de Braziliaanse markt met meer dan 200 miljoen consumenten heel interessant om een zo zwaar gesubsidieerd product af te zetten, maar gaat dat wel ten koste van de lokale producent die geen subsidie ontvangt. Europese zuivelhandelaren verwachten echter geen grote effecten van het Braziliaanse besluit op korte termijn.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via