nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.08.2018 Brazilië zou nieuwe pesticiden sneller toelating geven

Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen, is een werk van lange adem. Europese firma’s kost het gemiddeld tien jaar om een actieve stof te ontwikkelen en de veiligheid ervan te bewijzen. Sinds glyfosaat een nieuwe maar gecontesteerde markttoelating kreeg, wordt er vanuit verschillende hoeken gevraagd om de procedure nog strenger te maken. In Brazilië gebeurt net het omgekeerde. Daar wil landbouwminister Blairo Maggi, zelf een grote sojaproducent, de ingewikkelde en gemiddeld acht jaar lange toelatingsprocedure aanzienlijk verkorten en versoepelen.

De procedure rond de toelating van gewasbeschermingsmiddelen duurt in Brazilië gemiddeld acht jaar. Drie instanties beoordelen de eventuele toelating van een middel. Pas als die instanties goedkeuring hebben gegeven, kan het gewasbeschermingsmiddel in het register van toegelaten middelen worden opgenomen. Het landbouwministerie (MAPA) beoordeelt de werkzaamheid van het middel, het milieu-instituut (IBAMA) de effecten op het milieu en het gezondheidsagentschap (Anvisa) de mogelijke effecten voor de volksgezondheid.

In tegenstelling tot onder andere de Europese Unie wil Brazilië de toelating van gewasbeschermingsmiddelen juist versoepelen. Een speciale commissie in het parlement heeft een nieuwe toelatingswet voor middelen voorgesteld. Het wetsvoorstel is ingediend door één van de grootste sojaproducenten en huidig minister van Landbouw, Blairo Maggi. In het voorstel wordt het landbouwministerie feitelijk de enige beoordelaar en wordt een middel alleen verboden als het gebruik een onacceptabel risico zou opleveren. De hele toelatingsprocedure moet binnen twee jaar zijn afgerond. Bij overschrijding van deze termijn kan het ministerie een tijdelijke toestemming verlenen als het middel in minstens drie OESO-landen is toegelaten.

Landbouwers juichen de nieuwe wet toe omdat gewasbeschermingsmiddelen hierdoor veel sneller zullen worden toegelaten. Anvisa en IBAMA, nationale gezondheidsinstellingen en het instituut voor de voedselveiligheid zijn fel tegen. Volgens hen is de wet uitsluitend in het voordeel van de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Brazilië is met een jaarlijks gebruik van 400.000 ton gewasbeschermingsmiddel de grootste gebruiker ter wereld.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via