nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2016 Breed gedragen EU-platform rond voedselverlies

Het is de Europese Unie menens met het terugdringen van het voedselverlies. Ieder jaar gaat er in Europa 88 miljoen ton voedsel verloren of, erger nog, wordt het verspild. Eén vijfde van het voedsel dat geproduceerd wordt, steekt de consument nooit achter de kiezen terwijl er 55 miljoen Europeanen in voedselarmoede leven. Mondiaal is de ambitie uitgesproken om het voedselverlies te reduceren in heel de keten en te halveren op het niveau van distributie en consument tegen 2030. Daarom mag het geen verrassing heten dat het Europees platform inzake voedselverlies en voedselverspilling bij zijn oprichting de steun geniet van FAO, OESO en UNEP. In totaal nemen 70 landen en organisaties deel.

Naar schatting 70 procent van al het voedselverlies in Europa situeert zich bij de huishoudens, de horeca en de retail. Landbouw en voedingsindustrie zijn verantwoordelijk voor de resterende 30 procent. Het nieuwe EU-platform dat daar wat aan wil doen, geniet de steun van de 28 lidstaten en de EFTA-landen (Noorwegen, Zweden, …) maar kent nog een veel breder draagvlak. Wereldvoedselorganisatie FAO schaart zich er achter, evenals het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en ontwikkelingsorganisatie OESO.

Het plaform mag namens de landbouwsector Copa-Cogeca tot zijn leden rekenen, evenals sectorfederaties voor zuivel (EDA), aardappelen (Europatat), gewasbescherming (ECPA), veevoeder (FEFAC), enz. Andere opgemerkte leden zijn Slow Food, de Europese federatie van Voedselbanken en de Europese consumentenorganisatie BEUC. Wageningen Universiteit is de wetenschappelijke partner in het verhaal.

Over een goede definitie van voedselverspilling is al veel inkt gevloeid. Het platform gaat zijn licht daarover laten schijnen. Ook monitoring van de verliezen wordt belangrijk om zeker te zijn dat Europa nadert op de doelstelling die de VN op middellange termijn voorhoudt. De Europese Commissie houdt niet van nattevingerwerk zodat wetenschappers een ondersteunende rol hebben. In de EU-wetgeving zit een cascade van waardebehoud vervat zodat reststromen de meest waardevolle bestemming zouden krijgen. Je maakt van een reststroom geen compost of biogas wanneer het ook nuttig kan zijn als veevoeder bijvoorbeeld.

Met de valorisatie als veevoeder gaat het platform zich in het bijzonder bezig houden. Verder krijgt het de taak toegewezen om voedselhulp te faciliteren, de consument meer inzicht te geven in houdbaarheidsdata en hem meer in het algemeen te sensibiliseren. Wanneer andere beleidsdomeinen interfereren met voedselverlies (b.v. veevoederwetgeving, etikettering, hygiëne van productie-installaties), dan heeft het platform hier eveneens zijn zeg over.

Het was de ambitie van de Europese Commissie om alle actoren rond het thema samen te brengen en daarin is men goed gelukt. Samen zullen zij de noodzakelijke maatregelen voorstellen, beste praktijken uitwisselen en evalueren hoeveel vooruitgang er wordt geboekt. Het platform maakt deel uit van een groter Europees plan ter promotie van de circulaire economie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via