nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2018 Brits landbouwbeleid na brexit wordt gemengd onthaald

Het nieuwe landbouwbeleid dat Groot-Brittannië wil invoeren nadat de brexit een feit is, gaat volledig voorbij aan het veiligstellen van de voedselproductie. Er staan geen maatregelen in om de concurrentiepositie van de boer te versterken, de wisselvalligheid op de agrarische markten het hoofd te bieden of de problemen met de supermarkten of elders binnen de keten op te lossen. Dat zegt de grootste Britse landbouworganisatie National Farmers Union. Andere landbouworganisaties zien dan weer wel kansen in dit nieuwe beleid.

Michael Gove, minister van Plattelandszaken, gaf eerder deze week inkijk in de nieuwe weg die Groot-Brittannië wil inslaan met zijn landbouwbeleid. Zo zullen Britse boeren na 2021 onder meer contractueel moeten beloven dat ze hun land op een voor natuur en milieu gunstige manier beheren om nog voor overheidssteun in aanmerking te komen. Daarnaast wordt de aan hectaren gekoppelde inkomenssteun gefaseerd afgebouwd, om in 2027 helemaal te verdwijnen. “Als onze boeren het land van voldoende voedsel moeten voorzien, dan moet er ook het juiste financiële en politieke kader zijn om dat op een concurrerende en wisselvallige markt te doen”, zegt Minette Batters, voorzitter van de NFU.

Haar collega Glyn Roberts van de kleinere Farmers Union of Wales stelt meer principiële vragen: “Dit is een volstrekte sprong in het duister, een gevaarlijke sprong. Zoiets als dit is nog nooit eerder in de wereld geprobeerd en we hebben geen idee over de economische gevolgen van zo’n regeling. Er zijn ook grote vraagtekens over de wetmatigheid onder de WTO-regels. Wij vinden dat dit soort ingrijpende beslissingen niet gemaakt moeten worden voordat we volledig begrijpen hoe het economische landschap na de brexit eruit gaat zien. We springen hier in het onbekende met potentieel catastrofale gevolgen voor de voedselproductie, de boerengezinnen en de plattelandsgemeenschap.”

De bond van varkenshouders, National Pig Association, ziet echter interessante kansen: “Het uitgangspunt overheidsgeld voor overheidsdoelen spreekt ons aan. Dat biedt mogelijk steun voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn op varkenshouderijen en voor de investering in gebouwen, materieel en technologie om de productiviteit op te voeren en betere milieuprestaties te leveren. De varkenssector kan ook profijt hebben van de financiële steun voor nieuwkomers en voor onderzoek,” zegt directeur Zoe Davies. “Maar de details moeten nog ingevuld worden en als sector die het tot nu toe zonder toeslagrechten doet, zullen we met het ministerie samenwerken om de voordelen naar de varkenshouders te brengen.”

Daar bovenop laken de Britse boerenorganisaties het feit dat de regering nog altijd niet aangeeft hoe groot het toekomstige budget voor het landbouwbeleid zal zijn. Gove zegt wel dat hij met meerjarenplannen wil werken om de boeren zekerheid te bieden, maar vertelt niet hoeveel geld hij daarvoor over heeft. “Behoud of zelfs opvoeren van het budget voor de landbouw blijft voor ons een rode lijn,” zegt voorzitter Andrew McCornick van de National Farmers Union of Scotland. “Het is echter wel goed dat we met deze voorstellen weer een stap verder zetten uit de schaduw van het EU-landbouwbeleid.”

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via