nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2018 Britten stappen af van grondgebonden landbouwsubsidies

Britse boeren moeten na 2021 contractueel beloven dat ze hun land op een voor natuur en milieu gunstige manier beheren om nog voor overheidssteun in aanmerking te komen. Het motto daarbij is ‘overheidsgeld voor overheidsdoelen’. Aan hectaren gekoppelde inkomenssteun wordt gefaseerd afgebouwd om in 2027 helemaal te verdwijnen. Dat staat in een wetsontwerp voor het nationale landbouwbeleid nadat de Britten uit de EU en dus uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn getreden.

De regering-May heeft eerder gezegd het huidige systeem van landbouwbeleid en -subsidies tot twee jaar na de brexit in stand te houden, maar daarna gaan de Britten een eigen koers varen. Minister Michael Gove van plattelandszaken kiest de zorg voor natuur, milieu en landschap daarbij als uitgangspunt. Hij wil dat boeren straks een contract tekenen waarin gedetailleerd staat hoe ze milieu en natuur beschermen, de lucht- en waterkwaliteit verbeteren, overstromingsgevaar indammen of werken aan het welzijn van hun veestapel.

Gove: "Dit is een historisch moment dat een betere toekomst voor de landbouw inluidt. Na bijna 50 jaar gebonden te zijn aan lastige en verouderde EU-regels hebben we hier een kans om het fundament te leggen voor een groene brexit. De wet stelt ons in staat boeren te belonen die ons milieu beschermen en het platteland schoner, groener en gezonder achterlaten voor toekomstige generaties." Voor het Europees landbouwbeleid haalt de Britse minister de neus op omdat, zo zegt hij, "de grootste landeigenaars met de meeste centen aan de haal gaan, zonder dat daar publieke diensten tegenover staan."

Het nieuwe Britse landbouwbeleid voorziet in maatregelen die de productiviteit van landbouwbedrijven verbeteren, en het landbouwonderzoek meer vraag-gestuurd maken. Opvallend, de regering geeft nog altijd niet aan hoeveel geld het voor dat nieuwe landbouwbeleid wil reserveren. Onder het EU-beleid ontvangen Britse boeren rond de 3,5 miljard euro per jaar aan inkomenssteun en andere subsidies. Er wordt in een overgangsperiode van zeven jaar voorzien tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Agricultural Bill. Tussen 2021 en 2027 zal de aan grond gebonden inkomenssteun geleidelijk verdwijnen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: RABDF

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via