nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.04.2014 Brussel en VLM willen open ruimte in Neerpede vrijwaren

Het Brussels en Vlaams gewest hebben plannen om in het gebied rond Neerpede de open ruimte te vrijwaren en verder te ontwikkelen om het multifunctionele karakter van het gebied te verbeteren. “De Neerpedesite is het laatste grote landelijke gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen deze uitzonderlijk groene parel opwaarderen en er landbouw, natuur en recreatie een plaats geven”, legt Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck uit.

Het gebied waarvan sprake bevindt zich in de gemeente Anderlecht en vormt, samen met de omringende gemeenten Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) en Sint-Anna-Pede (Dilbeek), een groene long van bijna 25 vierkante kilometer met heel wat landbouw-, natuur- en landschappelijk potentieel. De zone bevindt zich in het westen van het Brussels gewest, aan de rand van het Pajottenland. “Dit gebied heeft zijn landelijk karakter lange tijd weten te bewaren, maar door de aanleg van de ring, een industriezone, winkelcentrum, het Erasmusziekenhuis en sportterreinen is de site echter ingrijpend gewijzigd”, aldus Huytebroeck.

Om een visie te ontwikkelen over het behoud en de herwaardering van de open ruimte in dit gebied heeft de Brusselse administratie Leefmilieu samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een studie laten uitvoeren. Op basis daarvan werd een richtplan uitgewerkt. Daarin zijn vier grote doelstellingen vastgelegd die Neerpede en omgeving een nieuw gezicht moeten geven. In eerste instantie willen de gewesten de grote landschappelijke structuurelementen in het gebied versterken. “Door het typische landschap te herstellen, zal dit een toeristische troef worden”, zegt de Brusselse minister.

Daarnaast wil men de waterkwaliteit in het gebied verbeteren door de Neerpedebeek te saneren en hoogwater te beheren. Op de agenda staat ook de uitbouw van het Groene Netwerk. “Dit efficiënte ecologische netwerk moet de verschillende natuurgebieden in de drie valleien met elkaar verbinden zodat de biodiversiteit kan versterkt worden.” Ten derde wil men er ook een gewestelijke vrijetijds- en recreatiepool ontwikkelen met aandacht voor wandelroutes en sport- en spelactiviteiten. Dit zal geconcentreerd worden in een nieuw park dat de naam ‘Park West’ moet krijgen.

Ook wordt er in de studie expliciet aangedrongen om het landbouwkarakter van de site te versterken. “Wij willen een biopool creëren die erop gericht is de lokale landbouwactiviteiten te behouden en te promoten. Er zullen ook workshops en pedagogische activiteiten georganiseerd worden, maar ook voor projecten rond tuinbouw en duurzame landbouw is er plaats, er zullen ook moestuinen, enz. aangelegd worden. Het doel van dat alles is om duurzame, lokale voeding van hoge kwaliteit te gaan produceren. Bestaande landbouwers zullen aangemoedigd en ondersteund worden om over te schakelen op een duurzamere, economisch leefbare landbouw”, vertelt Huytebroeck.

Zowel VLM als het Brussels gewest beseffen dat het hier om een visie, een plan gaat dat nog moet gerealiseerd worden. “Maar deze studie moet meer worden dan een verzameling fraaie wensdromen en plansuggesties. Daarom willen we binnen afzienbare termijn tot concrete verwezenlijkingen komen”, zegt Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van VLM. “Gezien de positieve ervaringen en de dynamiek die de gezamenlijke studie al heeft teweeg gebracht bij de projectpartners, verwacht ik een positief resultaat.”

Het kostenplaatje dat aan het project hangt, is nog niet duidelijk. Zo kost alleen al de restauratie van een hoeve die eigendom is van het Brussels gewest en moet uitgroeien tot bezoekerscentrum, meer dan twee miljoen euro. “Maar we gaan ervan uit dat we beroep kunnen doen op Europese middelen, meer bepaald uit de EFRO-fondsen”, besluit Huytebroeck.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via