nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.03.2017 Brussels bijennectar bevat zware metalen en pesticiden

Onderzoekers hebben zes zware metalen teruggevonden in de nectar die bijen verzamelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De nectar werd ook op meer dan 500 pesticiden getest en daarvan werden er slechts tien gevonden, voornamelijk fungiciden, herbiciden en insecticiden. De mate waarin ze teruggevonden zijn, was twee keer lager dan in een landbouwzone. Maar er werden ook pesticiden gevonden die verboden zijn. Dat blijkt uit de eerste testresultaten van de bijenstudie van het project Beeodiversity.

Beeodiversity is een bedrijf dat projecten ontwikkeld ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het welzijn van iedereen door middel van de instandhouding van bestuivers. Het maakt daarbij gebruik van een globale, innovatieve en wetenschappelijke aanpak en betrekt zowel bedrijven, privépersonen, landbouwers, wetenschappers, imkers als openbare instellingen bij zijn werking. Eén van de projecten is een monitoring van het Brussels milieu via bijen. Meer specifiek wordt de vervuiling van het milieu door pesticiden en zware metalen gemonitord aan de hand van bijen.

Op 11 Brussels sites werden in de periode mei-juni en juli-augustus 2016 stalen genomen van het stuifmeel en nectar die bijen in hun korf verzamelden. Een honingbijkolonie is immers in staat om meer dan vier miljard bloemen per jaar te bestuiven in een zone met een straal van anderhalve kilometer, wat gelijkstaat met 700 hectare. Stalen van het stuifmeel en de nectar werden op een wetenschappelijke manier geanalyseerd. Daaruit blijkt dat er op de zeven gemonitorde zware metalen zes werden gedetecteerd: chroom, cadmium, lood, zink, arseen en koper. Enkel kwik werd niet teruggevonden in de stalen. De oorsprong van deze zware metalen moet nog geïdentificeerd worden.

Daarnaast werd de nectar gescreend op meer dan 500 pesticiden. Hiervan werden er tien gedetecteerd. Het gaat om fungiciden, herbiciden en insecticiden. “Dat is twee keer minder dan wat gebruikelijk wordt gevonden in landbouwzones, maar toch beduidend hoger dan wat we gemiddeld terugvinden in natuurlijke zones”, zeggen de onderzoekers. Ze wijzen er ook op dat verschillende van de gedetecteerde pesticiden in een hoeveelheid werden aangetroffen die boven de maximaal toegelaten dosis ligt. Ook pesticiden waarvoor geen toelating meer bestaat, werden gemeten.

“We raden op basis van deze eerste resultaten aan om de bronnen van de vervuilingen op te sporen en oplossingen uit te werken met de betrokken partijen”, klinkt het. Eén van die directe maatregelen waar de onderzoekers aan denken, is particulieren verbieden om fytosanitaire behandelingen uit te voeren in hun tuinen en moestuinen. “We denken er ook aan om workshops te organiseren samen met landbouwers om duurzame maatregelen te bevorderen. Het aanplanten en inzaaien van inheemse planten aan het begin van het seizoen, wordt eveneens aanbevolen.”

Beeodiversity hoopt dat deze studie in de toekomst kan uitgebreid worden naar andere sites en over een langere periode. Idealiter worden het hele vliegseizoen van de bijen, van maart tot oktober, stalen genomen.

Bron: BRUZZ/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via