nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.01.2020 Burgerlijk wetboek erkent dieren als wezens met gevoel

Vanaf de inwerkingtreding van het nieuw burgerlijk wetboek - dat eerder tijdens de plenaire zitting werd goedgekeurd in de Kamer - wordt erkend dat dieren gevoelens hebben. Nieuw is dat ‘dieren’ voortaan in een aparte categorie worden ondergebracht naast ‘mensen’ en ‘goederen’. Dierenrechtenorganisatie GAIA is alvast tevreden over deze nieuwe wetgeving.

Tot nu toe werden dieren in het Burgerlijk Wetboek beschouwd als roerende lichamelijke zaken. Een nieuw wetsvoorstel beoogt het ontwerp van een nieuwe categorie ‘dieren’, die naast ‘mensen’ en ‘goederen’ staan. Het goederenrecht blijft op dus op dieren van toepassing, maar met inachtneming van de dierenbeschermende regelgeving. “Dieren worden voortaan in het Burgerlijk Wetboek erkend als wezens met gevoel, die weliswaar specifiek beschermd worden door de wetgeving inzake dierenwelzijn maar voor de rest vallen onder de regelgeving die geldt voor goederen”, reageert GAIA-directeur Ann De Greef tevreden. “Tot hiertoe vielen dieren helemaal onder de categorie ‘goederen’ wat absoluut niet meer van deze tijd is.”

Dat dieren in het Burgerlijk Wetboek nu als een aparte categorie beschouwd worden, is niet onbelangrijk. Dieren blijven weliswaar verhandelbaar, maar zijn niet identiek aan levenloze objecten. En dat wordt nu met zoveel woorden erkend. “Het streefdoel van GAIA gaat echter nog verder”, klinkt het. “Wij willen de grondwettelijke bescherming van dieren als wezens met gevoelsvermogen, eigen belangen en waardigheid.”

“Hoewel de wetswijziging voornamelijk een symbolische waarde heeft, weerspiegelt het wel de verandering in onze maatschappij en zijn er wel degelijk praktische consequenties aan verbonden”, zegt Ann De Greef. “Het wordt immers maatschappelijk niet langer aanvaard dat dieren in juridisch opzicht louter beschouwd worden als goederen of eigendom. Wat ze ook niet zijn. Dieren zijn geen dingen, maar hebben gevoelsvermogen en behoeften.”

Intussen gaat de dierenrechtenorganisatie verder met zijn campagne voor de grondwettelijke bescherming van dieren. Vorig jaar overhandigde GAIA meer dan 152.000 handtekeningen voor de grondwettelijke bescherming van dieren aan toenmalig premier Charles Michel (MR).

België zou niet het eerste land zijn dat de bescherming van dieren verankert in de Grondwet. Onder meer Duitsland, Luxemburg en Slovenië deden dat al voor. “Het is belangrijk dat we onze voortrekkersrol op het gebied van Dierenwelzijn behouden”, klinkt het nog bij GAIA. “Dat zou er onder meer moeten toe leiden dat rechtbanken dierenmishandeling veel ernstiger nemen. Daarom roepen we het parlement op om hier werk van te maken."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via