nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.09.2018 Burgers zien andere prioriteiten voor EU dan landbouw

Hoewel landbouw het enige echt gemeenschappelijke beleid is van de EU-lidstaten situeren de verwachtingen van burgers ten aanzien van Europa zich voornamelijk elders. De strijd tegen terrorisme, mensen aan werk helpen en het milieu beschermen staan bovenaan de prioriteitenlijst van de doorsnee Europeaan. Over andere kwesties zoals gendergelijkheid, energievoorziening, industriebeleid en dus ook landbouw denkt telkens een meerderheid van de respondenten dat de EU voldoende onderneemt. Aan de Eurobarometer-enquête namen 27.600 burgers deel.

Burgers verwachten meer van Europa. Die verwachtingen situeren zich vooral ten aanzien van terrorismebestrijding, een oplossing voor de werkloosheid en milieubescherming. Voor deze drie beleidsdomeinen pleit minstens driekwart van de respondenten voor meer EU-optreden in de toekomst. Een duidelijke meerderheid van de Europeanen wil dat de EU-lidstaten gezamenlijk optreden op het internationale toneel. Ongeveer zeven op de tien respondenten noemt samenwerken in EU-verband het juiste antwoord op de toenemende macht en invloed van Rusland en China, de instabiliteit in de Arabisch-islamitische wereld en het presidentschap van Donald Trump in de VS.

Bij de 27.600 deelnemers aan de Eurobarometer-enquête waren ook landgenoten. In vergelijking met de resultaten uit 2016 zijn Belgen nu tevredener over de acties die de Europese Unie onderneemt in de strijd tegen terrorisme. Ook inzake buitenlands beleid, economisch beleid en bescherming van de buitengrenzen zijn zij of beter gezegd wij met zijn allen – nu tevredener over Europa. Tekortschieten doet de EU volgens de Belgische respondenten op vlak van migratie, werkloosheid, belastingfraude en milieubescherming.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via